Швидкий алгоритм генерації підстановок багатоалфавітної заміни

Геннадій Миколайович Гулак, Володимир Леонідович Бурячок, Павло Миколайович Складанний

Анотація


В даній статті запропонована актуальна модель порушника кібербезпеки для автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП), що використовують в якості транспорту глобальні мережі. Виходячи із загроз конфіденційності та цілісності інформації проведено аналіз методів протидії маніпуляціям в мережі і базових методів, що забезпечують перетворення псевдовипадкових послідовностей в послідовності підстановок заміни відповідного ступеня для реалізації шифру багатоалфавітної заміни. В рамках роботи запропоновано швидкий алгоритм реалізації шифру багатоалфавітної заміни з використанням шифрувальної послідовності від блокового шифру в режимі OFB, доведено коректність відповідної процедури та можливість формування будь-якої підстановки з симетричної групи підстановок S_n. Проведено імітаційне моделювання алгоритму, що дозволило підтвердити необхідні статистичні якості матриці перехідних ймовірностей шифру. який забезпечить високий рівень стійкості шифрування та імітостійкість команд і службової інформації, що циркулює в зазначених АСУ ТП.


Ключові слова


криптологія; шифрування; імітостійкість; метод безповторного набору; підстановочна матриця

Посилання


Г. Гулак, В. Мухачев, В. Хорошко, Ю. Яремчук, Основи криптографічного захисту інформації: підручник, Вінниця: ВНТУ, 2011, 198 с.

Г. Гулак, Л. Ковальчук "Різні підходи до визна-чення випадкових послідовностей", Науково-технічний збірник «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні», вип. 3, С. 127-133, 2001.

А. Бабаш, Г. Шанкин, Криптография, СОЛОН-Р, 2002, 512 с.

С. Айвазян Прикладна статистика: Основи моделлю-вання та первинна обробка даних, М.: Финанси та ста-тистика, 1983, 471 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory