№ 17 (2020)

Зміст

Статті

МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Марина Віталіївна Артюшина 10-18
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Анжеліка Миколаївна Кокарєва 18-27
ЗМІСТОВІ КОМПОНЕНТИ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ PDF
Ірина Миколаївна Кушнір 27-33
ДИДАКТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
Фессалоніка Григорівна Левченко 33-41
СВІТОВІ МОДЕЛІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
Ельвіра Василівна Лузік, Наталія Іванівна Демченко, Наталія Миколаївна Проскурка 41-47
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Тамара Олександрівна Михеєва 48-53
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Наталія Степанівна Павлова 54-61
АНАЛІЗ РИНКУ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ПОСЛУГ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Марина Леонідівна Пилипчук 61-69
ІЗ ДОСВІДУ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Марина Ігорівна Радченко 69-80
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Олексій Олександрович Самойленко 80-90
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ PDF
Леся Олексіївна Хоменко-Семенко, Олександра Валентинівна Алпатов, Яна Сергіївна Прохоренко 90-99
МЕТАКОГНІТИВНИЙ МОНІТОРИНГ В ПАРАДИГМІ САМОРЕГУЛЬОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
Міря Миколаївна Августюк 100-108
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ ТА ЛИТВИ ПРИ РОБОТІ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ PDF
Анастасія Костянтинівна Базиленко 108-116
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОСТІ ВИХОВАНЦІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ PDF
Олена Вікторівна Дацун 116-124
СЕМАНТИКА ФЕНОМЕНУ «СОЦІАЛЬНЕ ДИСТАНЦІЮВАННЯ» В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ PDF
Ольга Вячеславівна Дробот 124-132
РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ «ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ» У СВІТОВІЙ ПСИХОЛОГІЇ PDF
Михайло Володимирович Жилин 132-141
НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Леонід Олегович Ніколаєв 141-148
ІНКЛЮЗИВНИЙ СОЦІАЛЬНО-ІНТЕРАКТИВНИЙ ТЕАТР ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ДЕСТИГМАТИЗАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ PDF
Михайло Євгенович Паламарчук 148-157
СЕМАНТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СВІТУ ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНІМИ ФІЛОЛОГАМИ PDF
Анатолійович Сергій Пустовий 157-168


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua