№ 12 (2018)

Зміст

Статті

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Н. О. Білоус 18-22
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Т. М. Саєнко 89-94
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КОШИЦЕ: НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПАРТНЕРІВ PDF
Г. О. Козлакова 60-65
ІННОВАЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПЛАНЕТАРНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ PDF
Е. В. Лузік 74-81
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІЛОТІВ У ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ PDF
О. В. Задкова 43-47
МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ФОРМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО STEM-ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
В. М. Андрієвська 9-13
МОВА В СТРУКТУРІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В АВІАЦІЙНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Л. В. Барановська 13-18
МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ УСНОГО ДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Л. В. Гурєєва 27-31
НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
О. А. Ковтун 52-60
МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
О. А. Кондур 69-74
ВІДБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
А. І. Медведчук 81-85
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-СТЮАРДІВ PDF
Н. М. Іваненко 47-52
ПЕДАГОГ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 21 СТОЛІТТЯ: ПОШУК ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ PDF
Л. О. Хоменко-Семенова
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ВЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ PDF
Н. В. Сєнчина 101-108
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОПТИМАЛЬНА ТА ЕФЕКТИВНА ФОРМА СУЧСНОЇ ОСВІТИ PDF
М. А. Желуденко 38-43
СКЛАДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ У КУРСАНТІВ ЛЬОТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
І. Л. Смирнова 108-112
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
в О. Рахманов 85-89
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Л. О. Богославець 23-27
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ АВІАФАХІВЦІВ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ PDF
Н. І. Демченко 31-38
МЕТОДИ ПСИХОСЕМАНТИКИ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ СВІДОМОСТІ PDF
О. В. Дробот 113-118
СИНДРОМ ВИГОРАННЯ ЯК ПРОЯВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПЕДАГОГІВ PDF
О. М. Дубчак 118-123
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ Без заголовку
В. А. Семиченко 130-140
OCOБИCТICНI ДEТEPМIНAНТИ ГOТOВНOCТI ДO ПPOФECIЙНOГO PИЗИКУ СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІВ PDF
М. В. Патруль 123-130


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х