Том 11, № 1 (2010)

Зміст

Філософія

СЕМАНТИКО-МОДЕЛЬНІ ОСНОВИ ЛОГІКИ ПРАВА PDF
О. І. Гвоздік 5-8
ОСОБЛИВОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ PDF
Л. Г. Дротянко 9-13
ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ: ПРЕДМЕТ І МЕТОД PDF
В. В. Ильин 13-16
ДВА ПОГЛЯДИ НА РЕЛІГІЙНУ ВІРУ (за Фомою Аквінським і Уільямом Джеймсом) PDF
В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко 17-21
НАРАТИВ ЯК СТРАТЕГІЯ І ПРАКТИКА ПОСТМОДЕРНОГО ОНОВЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СОЦІОГУМАНТІАРНОГО ЗНАННЯ PDF
В. И. Оноприенко 22-25
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В РОСІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ кінця ХІХ – початку ХХ ст. PDF
С. В. Синяков, Е. Ф. Сластенко 25-32
ОБ’ЄКТИ МЕТАФІЗИЧНОГО ПІЗНАННЯ: СУТНІСТЬ І ПРОДУКТИВНИЙ ЗМІСТ PDF
І. З. Держко 32-35
ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ОСОБИСТІСНІ ВИМІРИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ (С.К'ЄРКЕГОР, О.ЛЕОНТЬЄВ, Р.МЕЙ) PDF
У. П. Кошетар 36-39
ДУМКА ЯК ІМАНЕНТНА СУТНІСТЬ ДІЇ У ФІЛОСОФІЇ РАЛЬФА ЕМЕРСОНА PDF
О. Г. Льовкіна 39-43
ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗУМІННЯ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ PDF
А. Ю. Морозов 44-48
ІНФОРМАЦІЙНЕ І ЗНАННЄВЕ СУСПІЛЬСТВО: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ PDF
М. В. Онопрієнко 49-51
ТЕЛЕКРАТІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУСПІЛЬНУ СВІДОМІСТЬ PDF
Л. А. Ороховська 52-55
РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
О. М. Сідоркіна 56-59
ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ ЯК ВТЕЧА ВІД ГОЛИХ ЗНАКІВ ПОРОЖНЕЧІ PDF
Н. М. Сухова 60-63
СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ ОСОБИСТОСТІ В «РАДИКАЛЬНОМУ ГУМАНІЗМІ» Е. ФРОММА PDF
А. Н. Фоменко 64-68
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ЯК ФОРМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПРАКТИКИ PDF
Ю. В. Харченко 68-72
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Р. А. Черноног 72-75
ІГРОВИЙ ПРОСТІР НАУКОВОГО ДИСКУРСУ PDF
С. М. Ягодзінський 76-79
ПОГЛЯДИ ФОМИ АКВІНСЬКОГО НА ПРОБЛЕМУ СЕНСУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ PDF
В. М. Кравченко 79-84
ЛОГІКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ «САМОРОЗПАД СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ» PDF
С. А. Мирошниченко 84-88
МЕРЕЖЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КРИТИЧНОЇ ТЕОРІЇ PDF
О. М. Овчелупова 89-91
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ PDF
Т. А. Пода 91-95
ДІАЛОГОВА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ НАУКИ PDF
Т. Г. Русяєва 95-98

Культурологія

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
М. І. Хилько 99-107
ПРАКСЕОЛОГІЧНА МОВНА КАРТИНА СВІТУ ПРО АГРАРІЇВ У ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОМУ АСПЕКТІ PDF
Н. І. Ашиток 108-111
МАНІПУЛЯЦІЯ І КОНТРОЛЬ СВІДОМОСТІ ЯК ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА АДЕПТІВ НЕТРАДИЦІЙНИХ РЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ PDF
І. В. Богдановський 111-117
ФЕНОМЕН «ЧОРНОЇ ДІРИ» В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
А. Г. Волков 117-121
ДІАЛОГІКА МИСТЕЦТВА: ЛЮДИНОТВОРЧИЙ ВИМІР PDF
В. Ю. Даренський 121-125
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО І ПРИРОДОЗНАВСТВО: СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Я. Н. Кунденко, Г. Г. Старикова 126-130
КОЗАЦЬКИЙ ЕТОС – ДОМІНАНТА УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
О. А. Матюхіна 130-134
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ – БАЗОВІ КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ PDF
Г. Г. Науменко 134-139
М. БЕРДЯЄВ ПРО ПРОБЛЕМУ РЕВОЛЮЦІЇ У ТВОРЧОСТІ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО І Л. ТОЛСТОГО PDF
В. В. Попков 139-144
ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗНАННЯ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Ю. В. Трач 144-148
ПРОБЛЕМА ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ PDF
В. Д. Шаколюкова 148-152
ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНИХ ДЕТЕРМІНАНТ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ У ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКІЙ СПАДЩИНІ ПАПИ ІВАНА ПАВЛА II PDF
М. Г. Кохановська 152-156
РОЗУМІННЯ ДАВНЬОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ СИМВОЛІКИ У ФІЛОСОФІЇ Г.С.СКОВОРОДИ PDF
В. В. Михалевич 157-160
КУЛЬТУРОЗНАВЧИЙ ЗМІСТ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ PDF
О. В. Живага 160-163
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ PDF
О. В. Русул 164-168
КОРАН У КОНТЕКСТІ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ МОВИ PDF
О. Д. Садов’як 168-171
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР СТИЛЮ НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ PDF
О. П. Скиба 172-175


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)