ВИЩА ОСВІТА В ПРОЦЕСАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

О. В. Живага

Анотація


Розглядаються актуальні питання трансформації системи вищої освіти в умовах глобалізації стосовно України.

Посилання


Нечаев В. Я. Параметры глобализации и факторы Болонского процесса /В.Я.Нечаев // Вестник Московского университета. – 2004. – № 4. – С. 27 – 34.

Семенов С.Н. Российская высшая школа в условиях глобализации / Семенов С.Н., Семенова А.Н. // Философия образования. – 2005. – С. 31-33.

Тюрменко І. Культорологія: теорія та історія культури / Тюрменко І., Горбула О.: [навч. пос.] – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с., С. 197-206

Михальченко Н. Украина 1991-1995 / Михальченко Н., Андрущенко В. Беловежье. Л. Кравчук. – К.: Укр. центр духовной культуры, 1996. – 512 с.

Тітарчук В. Соціокультурна глобалізація вищої освіти: тенденції та наслідки / В.Тітарчук // Віче. – 2006. – №22. // http://www.viche.info/journal/391/

Кремень В. Філософія освіти XXI ст. / В.Кремень // Персонал. – 2003. – № 1. – С. 8.

Борисова М.В. Глобалізація та інтернаціоналізація університетської освіти в Канаді / М.В.Борисова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальній школі. – № 2 . – 2009 – С. 56-60.

Деланти Д. Новые модели университетов / Д.Деланти // http://socio.tamp.ru/1.htm

Скотт П. Глобализация и університет / П.Скотт // Alma Mater. – 2000. – № 4. – С. 3-8.

Мищишин І. Національна ідея та реформування освіти в Україні / І. Мищишин// Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2008. – №23. – C.3-9.

Балабанова Н. Суспільство знань та інновацій: шлях до майбутнього України / Балабанова Н. – К.: Арістей, 2005. – 104 с.

Головань М.С. Аналіз тенденцій розвитку вищої освіти в умовах глобалізації, інтеграції ат інформатизації суспільства / М.С. Головань // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія. – Збірник статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип. 31. – Ч.1. – с. 203-211.

Сорос Дж. Кризис глобального капитализма / Сорос Дж. – К.: Основы, 1999. – 259 с.

Колин Г. Глобальные проблемы информатизации общества: информационное неравенство / Г.Колин // ВВШ «Alma Mater». – 2000. – № 6. – С. 27-30.

Макбурни Г. Глобализация как политическая парадигма высшего образования сегодня/ Г.Макбурни // Высшее образование сегодня. – 2001. – № 1. – С. 46-55.

Хижняк Л.М. Державна освітня політика в умовах глобалізації: пошуки оптимальної моделі/ Л.М Хижняк// Державне будівництво. – 2007. – №1. // http://194.44.242.244/ejournals/DeBu/2007-1/doc/1/02.pdf

Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / Журавський В.С., Згуровський М.З.. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2003. – 200 с.

Красовська О. Ю. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору/ О.Ю.Красовська // Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”. – № 2 (46). – 2011. – С. 102-109.

Дайзард У. Наступление информационного века // Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986. – 452 с.

Марчук А. Глобалізація та її вплив на розвиток вищої освіти / А.Марчук // Педагогіка і психологія вищої освіти. – 2011. – № 1. – С. 19-26.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)