ІНФОРМАЦІЙНА «АРХІТЕКТУРА» ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ

С. М. Іщук

Анотація


У статті досліджується інноваційний потенціал інформаційного простору Інтернету через культур-філософський аналіз його атрибутивних якостей. Обґрунтовується амбівалентний характер впливу Інтернету на інформаційне середовище сучасного суспільства.

Посилання


Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. – М.: ВЛАДОС. – 1994. – 336 с.

Барлоу Дж. Декларация независимости киберпространства. – Режим доступу: http: // www.uis.kiev.ua/russian/win/~xyz/declare.rus.html.

Бодрийяр Ж. Прозрачность зла/ Ж. Бодрийяр. – М.: Добросвет, КДУ, 2006. – 258с.

Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_сторінка

Делез Ж. Гватарри Ф. Ризома // Философия епохи посмодерна. – Минск: Красико-принтр, 1996. – С.6-31.

Дротянко Л. Г. Масова культура в інформаційному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – № 1 (9). – С. 141-144.

Журавлева Е. Глобальная сеть Интернет : Дис. ... канд. философ. наук: 09.00.08 / Вологда, 2002. – 143 с.

Ильин И. П. Пострструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М.: Интрада, 1996. – 253 с.

Кастельс М. Информационная епоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

Луман Н. Медиа коммуникации/ Н. Луман; [пер. с нем. А. Глухов, О. Никифоров]. – М.: Издательство «Логос», 2005. – 280 с.

Маклюэн М. ГАЛАКТИКА ГУТЕНБЕРГА: Сотворение человек печатной культуры / М. Маклюэн. – К.: Ника-Центр, 2003. – 432 с.

Фуко М. Что такое автор? // М. Фуко ВОЛЯ К ИСТИНЕ: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет; [пер. с франц.] – М.: Касталь, 1996. – С. 7-46.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)