СКОТИЗМ, ТОМІЗМ ТА ЇХ РЕЦЕПЦІЯ У ФІЛОСОФІЇ І.ГІЗЕЛЯ

Я. Ю. Угляр

Анотація


В статті розглядається загальні аспекти вчення І.Гізеля та основні філософські погляди представників Західної Європи, таких як Д.Скот та Ф.Аквінський. Філософський діалог між представниками Західної філософії та І.Гізелем дає нам уявлення про те, яка філософська рецепція переважала та найбільше впливала на філософію вченого.

Посилання


Гізель І. Праця з загальної філософії. Уривки // Філософська думка. – 1970. – № 1.

Стратій Я.М. Філософія в Києво-Могилянській академії й культура українського бароко [Текст] // Київ в історії філософії України / В.С. Горський, Я.М. Стратій, А.Г. Тихо лаз, М.Л. Ткачук. – К.: «КМ Academia», ТОВ Університетське видавництво «Пульсари», 2000.

Європейський словник філософії: http://books.google.ru/ 4. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. Посібник/ Упорядники М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993. – Філософія у Києво-Могилянській академії. Інокентій Гізель.

Європейський словник філософії: http://books.google.ru/.

Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. Посібник / Упорядники М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993. – Філософія у Києво-Могилянській академії. Інокентій Гізель.

Піч Р. Метафізичне пізнання у філософії Томи Аквінського й Майстера Екгарта (Німеччина) // Магістеріум. Вип.1, Історико-філософські студії / Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київ. Видавництво Stylos, 1998. 144 с.

Котусенко В. Томізм і його рецепція у філософії професорів Києво-Могилянської академії // Релігійна філософська думка в Києво-Могилянській академії. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. – С. 117-150

Котусенко В. Викладання філософії в єзуїтських колегіумах XVI-XVII століть та Києво-Могилянській академії // Україна XVII століття: суспільство, філософія, культура: Зб. наук. пр. на пошану пам'яті професора Валерії Михайлівни Нічик. -К.: Критика, 2005.

Конончук С. Схоластична традиція та українська філософія пізнього середньовіччя: via antiqua та via moderna в Києво-Могилянській академії // Philosophia prima: метафізичні питання. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 56-79

Історія філософії України. Хрестоматія [Текст] // нач. посіб. / упорядники М.Ф.Тарасено, М.Ю. Русин, А.К.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993. – С. 171

Праця із загальної філософії. Метафізичний трактат. Про природу метафізики та про явища або поділ сутнього. [Текст] // Український культурологічний альманах. Україна: Філософський спадок століть. Хроніка 2000. Київ 200. – Випуск 37-38.

Микола Симчич. Проблема розрізнень і універсалій у філософському курсі Інокентія Ґізеля [Текст] // збірник статей сучасних українських та зарубіжних учених: «Інокентій Гізель. Вибрані твори у 3-ох томах.» Київ-Львів: Свічадо, 2010. – С. 83-102.

Жильсон Є. Философия в средние века: от истоков патристики до конца ХІУ века. – М.: Республика, 2004 – 678 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)