СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ

О. В. Сабадуха

Анотація


У статті досліджено проблему відповідальності в європейській соціальній філософії епохи постмодерну в контексті особливостей сучасного глобалізованого світу.

Посилання


Бэкон Ф. Сочинения в 2 т. / Ф. Бэкон. – [Сост., общ. ред. и вступит. статья А. Л. Субботина]. – Т. 1. – М. : Мысль, 1997. – 567 с.

Бергсон А. Два источника морали и религии / А. Бергсон. – [Пер. с фр. А. Б. Гофмана]. – М. : Канон, 1994. – 384 с.

Маєр-Абіх К. М. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту / К. М. Маєр-Абіх. – [Пер. з нім., післямова, примітки А. Єрмоленко]. – К. : Лібра, 2004. – 196 с.

Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт этики для технологической цивилизации / Г. Йонас. – [Пер. с нем. И. И. Маханькова]. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 480 с.

Сабадуха В. О. Українська національна ідея та концепція особистісного буття: Монографія / В. О. Сабадуха. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – 176 с.

Локк Дж. Сочинения : в 3 т. / Дж. Локк. – [Пер. с англ. и лат.]. – Т. 3. – [Ред. и сост., авт. примеч. А. Л. Субботин]. – М.: Мысль, 1988. – 688 с.

Ролз Дж. Теорія справедливості / Дж. Ролз. – [Пер. з англ. О. Мокровольський]. – К. : Основи, 2001. – 822 с.

Гельвеций К. А. Сочинения в 2-х т. / К. А. Гельвеций. – [Сост. и общ. Ред. Х. Н. Момджяна]. – Т. 2. – М. : Мысль, 1974. – 687 с.

Бьолер Д. Ідея та обов‘язковість відповідальності за майбутнє / Д. Бьолер // Філософська думка. – № 1. – 2007. – С. 117 – 134.

Горкгаймер М. Критика інструментального розуму / М. Горкгаймер. – К. : ППС-2002, 2006. – 282 с.

Хайдеггер М. Отрешенность / М. Хайдеггер // Разговор на проселочной дороге: Сборник. – [Пер. с нем.]. – [Под ред. А. Л. Доброхотова]. – М. : Высш. шк., 1991. – С. 102 – 111.

Кант И. Сочинения : в 6 т. / И. Кант. – [Под общ. ред. В. Ф. Асмусова, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана]. – Т. 4, ч. 1. – М.: Мысль. – 544 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)