ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ: ПРОБЛЕМА АВТОНОМІЇ (соціально-філософський аналіз

Н. А. Ченбай

Анотація


В статті акцентується увага на особливостях реалізації ідеї автономії університетів в інформаційну епоху

Посилання


Садовничий В.А. Университет XXI века. Размышления об университетском образовании [Електронний ресурс] / В.А. Садовничий. – Москва, 2006. – Режим доступу: http://rudocs.exdat.com/docs/index-386684.html

Энциклопедия. Том 18. Человек. Ч. 3. Духовный мир человека / Глав. ред. Е.Ананьева; вед. ред. Т. Каширина. – М.: Аванта+ , 2004. – 608 с.

Всесвітня декларація про вищу освіту для ХХІ століття: підходи і практичні заходи. – Париж, 1998. – С. 13.

Лиотар Ж.- Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар; [пер. с фр.]. – СПБ.: Алетейя, 1998. – 160 с.

Дротянко Л.Г. Інформаційне суспільство і сучасний університет / Л.Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2007. – № 2(6). – С. 5-8.

Бадин В.А. Концептуализация университетского образования: социально-философский аспект: дисс. … канд. филос. наук, 09.00.11. Кемерово, 2007. – С.146.

Грехнев В.С. Информационное общество и образование / В.С. Грехнев // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. – 2006. – № 6. – С. 88-106.

Онопрієнко В.І. Постнекласична наука і нова парадигма освіти /В.І. Онопрієнко // Totalligy-ХХ1 (пятий випуск). Постнекласичні дослідження. – К.: ЦГО НАНУ. – 2001. – С.202-212.

Налетова И.В. Изменения высшего образования в современном обществе / И.В. Налетова // Аналитика культурологии. Электронное научное издание [электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://analiculturolog.ru/component/k2/item/501-article_34.html

Ягодзінський С.М. Гармонізація науки й вищої освіти як ознака сучасного наукового дискурсу / С.М. Ягодзінський // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2007. – № 2(6). – С. 144-149.

Авдей О. В. Образовательные технологии и формирование культурной компетентности // Актуальные проблемы бизнес-образования: материалы IX Межд. научно-практ. Конференции, 8-9 апреля 2010 г., Минск / Белорусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий / редколл.: В. В. Апанасович (гл. ред.) [и др.]. – Мн.: Национальная библиотека Беларуси, 2010. – 370 с.

Журавлева И. А. Регионализация образования: сущность и концептуальные основания (теоретико-методологический аспект): дисс. … канд. филос. наук, 09.00.11; Бурят. гос. ун-т. Улан-Удэ, 2002.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)