СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕГОЇЗМУ ТА ІНДИВІДУАЛІЗМУ

Р. А. Черноног

Анотація


Досліджується соціально-етичний потенціал егоїзму та індивідуалізму через зіставлення їх як моральних принципів. Обґрунтовується етична нерівноцінність цих принципів у процесах соціальної взаємодії.

Посилання


Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Бауман. – М. : Логос, 2005. – 390 с.

Корх О. Проблема індивідуалізму (історико-філософський аналіз): – дис. ... доктора філос. наук: 09.00.05 / Корх Олександр Миколайович. -Дніпропетровськ, 2002. – 35 с.

Платон. Политик // Платон. Государство. Законы. Политик / Предисл. Е. И. Темнова. – М. : Мысль, 1998. – С. 717-780.

Фромм Э. Искусство любить / Э. Фромм // Э. Фромм. Душа человека. – М. : Республика, 1992. – С. 109-179.

Хайек Ф. А. Индивидуализм / Ф. А. Хайек [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ bogoslov_Buks/Philos/hayek/index.php.

Этика: Энциклопедический словарь / Под ред. Р. Г. Апресяна и А. А. Гусейнова. – М. : Гардарики, 2001. – 671 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)