СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

О. М. Сідоркіна

Анотація


Розглядається низка сучасних тенденцій у релігійній свідомості під впливом процесів модернізації, аналізуються погляди дослідників минулого і сучасності на майбутнє релігійної свідомості.

Посилання


Белл Д. От священного к светскому // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Дж. Белл [сост. Гараджа В. И., Буткевич Е. Д.] – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 699-702.

Буржуазная философия ХХ века. – М.: Политиздат, 1974. – 258 с.

Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика./ Пер. з нім. О. Погорілий.-К.:Основи,1998. – 534 с.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. / Пер. з нім.О. Погорілого.-К.:Основи,1994.- 261 с.

Григулевич И. Пророки «новой истины»: Очерки о культах и суевериях современного капиталистического мира. – М.: Политиздат, 1983. – 303 с.

Гуревич П. Возрожден ли мистицизм? Критические очерки. – М.: Политиздат, 1984. – 302 с.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М.: Наука, 1991. – 572 с.

Кара-Мурза С. Евроцентризм – эдипов комплекс интеллигенции. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. – 256 с.

Козловски П. Культура постмодерна / Козловски П. – М.: Республика, 1997. – 236 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 30-ти т. Т. 20. – М.: Госполитиздат, 1961. – 827 с.

Минкявичюс Я. В. Научно-техническая революция и кризис религии в капиталистическом обществе // Религия в век научно-технической революции / Я. В. Минкявичюс. – М.: Политиздат, 1979. – С. 5-44.

Соколов В.В. Очерки философии эпохи Возрождения. – М.: Высшая школа, 1962. – 168с.

Тойнбі Арнольд. Дослідження історії. У 2-х т. – Т. 2. / Тойнбі Арнольд. / Пер.з англ. В. Митрофанова, П. Таращука. – К.: Основи, 1995. – 407 с.

Хабермас Ю. Вера и знание / Будущее человеческой природы / Хабермас Юрген. – М.: Изд-во «Весь Мир», 2002. – С. 115-131.

Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления / Хайдеггер Мартин; пер. с нем. В. В. Бибихина. – М.: Республика, 1993. – 447 с. – (Мыслители ХХ века).

Халик Т. «Витіснений» Бог. Про духовну ситуацію в посткомуністичному суспільстві / Т. Халик // Людина і світ. – 1999. – № 11-12. – С. 3-8.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)