КОНЦЕПЦІЯ ЧОТИРЬОХ РІВНІВ РОЗВИТКУ СУТНІСНИХ СИЛ ЛЮДИНИ ЯК МЕТОДОЛОГО-ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

В. О. Сабадуха

Анотація


У статті з‘ясовано умови виникнення чинного філософсько-антропологічного концепту: „кожна людина – особистість” й доведено його вичерпаність. Обґрунтовано необхідність прийняття концепції „чотирьох рівнів розвитку сутнісних сил людини” як нової парадигми буття людини.

Посилання


Шинкарук В. Сутнісні сили людини / В. Шинкарук // Шинкарук В. Вибрані твори: у 3-х т. – К. : Український центр духовної культури, 2004. – Т. 3. Ч. I. – С. 399-400.

Попович М. Раціональність і виміри людського буття / М. Попович. – К. Сфера, 1997. – 290 с.

Табачковський В. Український персоналізм Володимира Шинкарука / В. Табачковський // Шинкарук В. Вибрані твори: у 3-х т. – К. : Український центр духовної культури, 2004. – Т. 3. Ч. I. – С. 5-55.

Табачковський В. Г. Філософсько-антропологічне питання про сутність людини у координатах постмодерну / В. Г. Табачковський // Колізії антропологічного розмислу. – К.: ПАРАПАН, 2002. – С. 5-39.

Андрос Є. Метафізична та постметафізична доба європейської гуманістики: зміна методологічних засад і світоглядних орієнтацій / Є. Андрос // Колізії антропологічного розмислу. – К. : ПАРАПАН, 2002. – С.123-152.

Конфуций Уроки мудрости: Сочинения / Конфуций. - М.: Эксмо; Харьков: Фолио, 2005. – 958 с.

Платон Держава / Платон; пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основи, 2005 . – 355 с.

Аристотель Никомахова этика / Аристотель // Аристотель Сочинения: в 4 т. – М.: Мысль, 1983. – Т. 4. – С. 53-293.

Булатов М.О. Філософська антропологія в контексті сучасної епохи // М. О. Булатов, В. П. Загороднюк, К. С. Малєєв, Л. С. Солонько. – К.: Стилос, 2001. – 245 с.

Бердяев Н. Философия неравенства / Н. А. Бердяєв; сост., предисл. и примеч. Л. В. Полякова. – М.: ИМА-пресс, 1990. – 288 с.

Кун Т. Структура научных революцій / Т. Кун; пер. с англ. И. З. Налетова ; общ. ред.. и послесл. С. Р. Микулинского и Л. А. Марковой. – 2-е изд. М.: Прогресс, 1977. – 300 с.

Горкгаймер М. Критика інструментального розуму / М. Горкгаймер. – К.: ППС-2000, 2006. – 282 с.

Бердяев Н. А. Дух и реальность / Н. А. Бердяев. – М.: ООО АСТ ; Харьков, Фолио, 2003. – 679 с.

Сковорода Г. С. Розмова, названа алфавіт, або Буквар миру / Г. С. Сковорада // Сковорода Г. С. Твори у 2 т. – К., 2005. – Т.1. – С.413-463.

Бердяев Н. А. Диалектика божественного и человеческого / Н. А. Бердяев. – М. : ООО АСТ ; Харьков, Фолио, 2003. – 620 с.

Мунье Э. Персонализм / Э. Мунье ; пер. с фр. и примеч. И. С. Вдовина. – М. : Искусство, 1992. – 143 с.

Менегетти А. Система и личность / А. Менегетти. – / Сост. и подгот. текста С. Н. Сиренко. – М. : Серебряные нити, 1996. – 128 с.

Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистісного буття: Монографія / Володимир Сабадуха. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2-ге вид. – 175 с.

Августин А. О бессмертии души / А. Августин. – М.: АСТ, 2004. – 511 с.

Лосев А.Ф. История античной эстетики: Последние века / А. Ф. Лосев. – Кн. II.- М.: Искусство, 1988. – 447 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)