МАНІПУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

О. В. Кононенко

Анотація


У статті розглядається концептуалізація терміну «маніпулювання суспільною свідомістю» та встановлюється його соціокультурна природа.

Посилання


Коваль О.А. Маніпулювання релігійною свідомістю: сутність і засоби 2006 року / Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.11 / О. А. Коваль; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 18 с.

Мотузенко Б.І. Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу / Дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. – 252 арк.

Любивый Я.В. Современное массовое сознание. Динамика и тенденции развития. – К. : Наук. думка, 1993. – 139 с.

Лимнатис Н. Манипулирование: сущность, проявление, пути снятия (философский и социально-политический анализ). – М.: Экономическая демократия, 2000. – 216 с.

Choukas M. Propaganda Comes of Age. – Washington, 1975. – 342 p.

Пірен М.І. Основи політичної психології: Навчальний посібник.. - Київ: Міленіум, 2003.–372 c.

Доценко Е.Л. Психология манипуляции. Феномены, механизмы и защита. – 3-е изд., исправ. и перераб. – СПб.: Речь, 2003. – 294 с.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. – М.: АСТ, 2008. – 352 с.

Киселева, Л.А. Вопросы теории речевого воздействия. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. -160 с.

Бергсдорф В. Власть и язык: Исследование политической терминологии ФРГ // Язык и идеология. Реф. сб. АН СССР. - М.: ИНИОН, 1987. – 115 c.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)