ЕПІСТЕМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОГНІТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВЧЕНОГО

Т. Г. Русяєва

Анотація


У статті розглядаються питання щодо традиційних епістемологічних уявлень ученого про співвідношення
реальності та наукового знання на різних етапах становлення власне науки.

Посилання


Большой энциклопедический словарь: философия,

социология, религия, эзотеризм, политэкономия / гл. научн.

ред. и сост. С.Ю. Солодовников. – Мн.: МФЦП, 2002. – 1008 с.

Гайденко П.П. Эволюция понятия науки

(формирование научных программ нового времени XVII –

XVIII вв.). Формирование научных программ нового времени /

П. П. Гайденко. – М.: Наука, 1987. – 446 с.

Глинский Б.А., Баксанский О.Е. Методология науки:

когнитивный анализ / Б.А. Глинский, О.Е. Баксанский. – М.:

Альтекс, 2001. – 188с.

Дротянко Л.Г. Інформаційний вимір постнекласичної науки

// Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб.наук.пр. – К.: НАУ-друк, 2008. – № 1(7). – С.15-19.

Кант І. Критика чистого розуму / Пер. з нім. та приміт.

І. Бурковського. – К.: Юніверс, 2000. – 504с.

Касавин И.Т. Контекст для традиции: к понятию

индивидуальной культурной лаборатории // Когнитивная

эволюция и творчество. – М.: ЦОП Института философии

РАН, 1995. – С. 161-184.

Куцепал С.В. Інфосфера як простір буття сучасної

людини // Вісник Національного авіаційного університету.

Серія: Філософія. Культурологія: зб.наук.пр. – К.: НАУ-друк,

– № 1(7). – С. 25-28.

Лекторский В.А. Кант, радикальный эпистемологический

конструктивизм и когнитивная наука // Когнитивный подход.

Научная монография / отв. ред. В.А. Лекторский. – М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2008. – С. 202-226.

Финн В.К. Эволюционная эпистемология Карла

Поппера и эпистемология синтеза познавательных процедур.

(Вместо заключения) // Эволюционная эпистемология и

логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. –

М.: Эдиториал УРСС, 2006. – С. 364-424.

Черняк А.З. Эпистемология неравных возможностей /

А.З. Черняк. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 168с.

Чуйко В.Л. Когнітивізм як об'єкт когітології / В.Л. Чуйко.

– Ніжин: Міланік, 2007. – 148 с.

Юревич А.В. Культурно-психологические основания

научного знания // Проблема знания в истории науки и культуры / отв.ред. Е.Н. Молодцова. – СПб.: Алетейя, 2001. – С. 155-193.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)