ДІАЛОГ ЯК ЦІННІСТЬ СУЧАСНОГО СВІТУ І СОЦІУМУ

О.Є. Бобровський

Анотація


 Автор протиставляє концепції філософії діалогу та виявляє моделі взаємовідносин між «Я», «Ти» та «Іншим» у особливому «життєсвіті» чи «між-полі». Незалежно від того, чи зацікавлені учасники діалогу, чи є мимоволі занурені у «подію-зустріч», слово та промова, звернені один до одного, відображають «поліфонію діалогу» або підкреслюють неминучу присутність «царини мовчання».

Посилання


Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. – Київ: Лібра, 1999. – 488 с.

Культурология. XX век. Энциклопедия. Т.1. – СПб.: Университетская книга; ООО “Алетейя”, 1998. – 447 с.

Manheim Werner. Martin Buber. – NY.: Twayne Publishers, Inc., 1974. – 200 p.

Кьеркегор С. Страх и трепет. Понятие страха. Болезнь и смерть. – М.: Республика, 1993. – 383 с.

Cohen Hermann. Religion of Reason out from the sources of Judaism. – Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1995. – 489 p.

Гатальска С.М. Філософія культури. – К.: Либідь, 2005. – 328 с.

Козловски П. Культура постмодерна. – М.: Республика, 1997. – 238 с.

Рікер П. Сам як інший. – К.: Дух і Літера, 2000. – 450 с.

Бубер М. Два образа веры. – М.: Республика, 1995. – 464 с.

Rosenzweig Franz. The Star of Redemption. – Notre Dame, Indiana.: University of Notre Dame Press edition, Transl. by W.W. Hallo, 1985. – 445 p.

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Советская Россия, 1979. – 320 с.

Розеншток-Хюсси О. Язык рода человеческого. – М.-СПб.: «Университетская книга», 2000. – 608 с.

Левінас Е. Між нами. Проблема думки про Іншого. – К.: Либідь, 1999. – 312 с.

Малахов В.А. Філософія діалогу і проблема обґрунтування етики // Доповідь на IV-ій щорічній науковій конференції «Україна: людина, суспільство,природа» //http://ukma.kiev.ua/ua/nauka/confer/dni_nauki/arhiv/DS_1998/index.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)