СОЦІАЛЬНЕ ПІЗНАННЯ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ФОКУСІ ПОСТМОДЕРНОЇ ЕПОХИ

З. В. Стежко, С. П. Римар

Анотація


Анотація. Стаття присвячена аналізу методології постмодернізму як парадигми сучасного соціального пізнання. Метою дослідження є аналіз та обгрунтування доцільності застосування методологічних принципів постмодернізму в контексті раціональної епістемології; завданням - визначення меж постмодерністської концептуалізації соціальних процесів та причини амбівалентного ставлення до цього складного явища. Методологію дослідження визначають принципи раціональної філософії: об'єктивності, раціональності, детермінізму, зв'язку та розвитку, конкретності істини, історичності; методи: єдності історичного та логічного, сходження від абстрактного до конкретного; міждисциплінарні методи - аналізу та синтезу, індукції та дедукції, метод синергетики. Результати дослідження. Дана авторська оцінка здатностей постмодернізму як соціальної теорії і як методології пізнання, меж його можливостей та перспективи. Проаналізовано застосування синергетичної методології в контексті постмодерністської стратегії деконструкції. У рамках розгляду способів практичної реалізації ідей постмодернізму зроблена спроба пояснити, чому імплементація філософії постмодернізму в цілому не сприяє оптимізації суспільних процесів та викликає масу критики, проте зберігає популярність в середовищі більшої частини населення Заходу. Обговорення різних аспектів постмодернізму в філософському середовищі є досить активним, однак достатньо швидке його проникнення у всі сфери західного суспільства виявляє нові грані, які потребують подальшого аналізу; крім цього, недостатньо висвітленими є проблеми методологічної концептуалізації пізнавальних процесів сучасного суспільства. Висновки. Зіставний аналіз переваг та недоліків філософсько-соціальних теорій доби Модерну та постмодерну демонструє неоднозначність результатів практичного втілення принципів постмодернізму, зокрема, їх пізнавальна ідея приводить до певної хаотизації як суспільних процесів, так і наукових досліджень. Проведений методологічний аналіз здатний ініціювати широку дискусію про роль і місце постмодернізму в різних сферах сучасного суспільства та майбутньому.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)