ТРАДИЦІЙНА КВІР-ІДЕНТИЧНІСТЬ АМЕРИКАНСЬКИХ ІНДІАНЦІВ У ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ

О. Г. Шостак

Анотація


У вступі виявлено необхідність аналізу традиційної квір-ідентичності американських індіанців у історико-культурологічному аспекті у світлі змін глобальної гендерної ідеології, яка не редукується ні до формальної, ні до змістовної складової патріархального суспільства, заснованого на європейській християнській ідеології. Показано, що пройдений соціумом етап пост-християнського уявлення про гендер робить можливою трансформацію мейнстрімних гендерних уявлень з урахуванням традицій корінних народів Північної Америки. При формулюванні мети дослідження авторка виходила з невирішеності питання причин, методів і підходів при формуванні описів історичної невідповідність коду бердаче у родовій системі північноамериканських корінних спільнот протягом п'ятсот років англо-європейської колонізації. Її завданням було дослідити особливості гендерної ідентичності бердаче (подвійного духу) у мові сучасного індіанського суспільства на макро- та мікрорівні, а також у міжкультурних комунікаціях індіанської і білої спільнот. Методологія дослідження. Зважаючи на специфіку об’єкту дослідження, дослідниця спиралася на історичний та соціокультурний підходи. Результати дослідження. Розглянуто питання формування гендерного середовища корінних спільнот в історичній та культурній перспективі. На основі історичних і культурних уявлень корінних жителів Північної Америки виявлено, що тенденцією становлення корінної гендерної ідентичності сьогодення є повернення до автентичних духовних витоків предків. Обговорення. Встановлено, що, коріннаквір ідентичність сучасності є одночасно продуктом і творцем унікального культурного й історичного досвіду, що є результатом опору корінних американців окупації із боку європейських поселенців, які не тільки захоплювали їхні правічні землі, але й знищували населення, що там проживало. Виходячи із колоніальних реалій, сучасна корінна квір-ідентичність залежить від історичних умов і традиційних переконань спільнот у тій самій мірі як і від практики протистояння расистському гнобленню. Спираючись на ідеї гендерної ідентичності корінних народів, авторка отримала висновок про те, що нав’язування з боку європейських поселенців власного бачення гендерних ролей є культурним імперіалізмом, який слід розуміти як методологічну настанову та її практичну реалізацію у родинній сфері як нуклеарної частини системи національно-духовних цінностей корінних народів, що призвело до фальшування дійсності в інтересах колоніальної ідеології. У такий спосіб продукувалися гетерономні по відношенню до корінної культури і національного буття семіотичні системи – «гендерні міфи», що спотворювали реальність усталених віками суспільних відносин індіанських громад.


Ключові слова


корінні народи Північної Америки; національна ідентичність; бердаче; подвійний дух; квір-ідентичність; гендер; традиційні спільноти американських індіанців

Посилання


Базова В. І. Тілесність у творчості письменників індіанського походження / В. І. Базова // Варіативність концепту національної ідентичності у сучасному мультикультурному середовищі. – Київ: Талком, 2020. – С. 187–200

Березнікова Н. І. Кітчізація творчості Шермана Алексі / Н. І. Березнікова // Варіативність концепту національної ідентичності у сучасному мультикультурному середовищі. – Київ: Талком, 2020. – С. 200–217

Донскіс Л. Збентежена ідентичність і сучасний світ / Л. Донскіс; пер. з англ. О. Буценко. – Київ : Факт, 2010. – 312 с.

Шостак О. Г. Гендерна ідентичність корінних жителів Північної Америки / О. Г. Шостак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2018. – Вип. 19. – С. 34–51. (Серія «Культурологія»).

Allen P. G. The Sacred Hoop: Recovering the Femininein American Indian Traditions. Boston : Beacon Press, 1986.

Benaway G. Ahkii: A Woman is a Sovereign Land // Transmotion. – 2017. Vol. 3. No. 1. – P. 109–138.

Donovan K. M. Feminist Reading of Native American Literature. Tuscon : University of Arizona Press, 1998.

Gudmanian A., Drotianko L., Shostak O., Yahodzinskyi S., Radivilova T. Social Networks Communication Infrastructure: the Challenges of Multiculturalism. Social Networks Communication Infrastructure: the Challenges of Multiculturalism : Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks (CyberConf 2019). (November 29, 2019). – Lviv, 2019. – P. 472–482. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper39.pdf.

Grinnell G. B. The Cheyenne Indians. Their History and Ways of Life. Lincoln & London : University of Nebraska Press, 1972.

Innes R. A., Anderson K. Indigenous Men and Masculinities: Legacies, Identities, Regeneration. Winninpeg : University of Manitoba Press, 2015.

Jacobs S.-E., Cromwell J. Visions and Revisions of Reality: Reflection on Sex, Sexuality, Gender, and Gender Variance // Journal of Homosexuality. 1992. Vol. 23. No. 4. – P. 43–49.

Jacobs S.-E. Is the ‘North American Berdache’ Merely a Phantom in the Imagination of Western Social Scientists? // Two-Spirit People: Native American Gender Identity, Sexuality, and Spirituality Ed. by S.-E. Jacobs, W. Thoma, S. Lang. Urbana : University of Illinois Press, 1997. – P. 1–20.

Lamphere L. Whatever Happened to Kinship Studies? Reflection of a Feminist Anthropologist // New Directions in Anthropological Kinship. Ed. by L. Stone. Boston : Rowman & Littlefield, 2001. – P. 21–47.

Lang S. Women Warriors. Encyclopedia of the Great Plains. University of Nebraska-Lincoln, 2017. URL: http://www.plainshumanities.unl.edu/encyclopedia/credits.html.

Lang S. Men as Women, Women as Men: Changing Gender in Native American Cultures. Austin : University of Texas Press, 1998.

Macdonald A., Macdonald G., Sheridan M. A. Shape-shifting Images of Native Americans in Recent Popular Fiction. Westport-London : Greenwood Press, 2000.

Naumann D. Aboriginal Women in Canada: on the Choice to Renounce or Reclaim Aboriginal Identity // The Canadian Journal of Native Studies. – 2008. Vol. XXVIII. No. 2. – P. 343–361.

Osennontion, Skonaganleh:ra. Our World // Canadian Woman Studies. – 1989. Vol. 10. No. 2/3. – P. 7–19.

Prince-Hughes T. A Curious Double Insight: The Well of Loneliness and Native American Alternative Gender Traditions // Rocky Mountain Review of Language and Literature. 1999. Vol. 53. No. 2. – P. 31–43.

Roscoe W. Berdache. // Encyclopedia of the Great Plains. University of Nebraska-Lincoln, 2017. URL: http://www.plainshumanities.unl.edu/encyclopedia/credits.html.

Ross L. From the «F» Word to Indigenous/Feminism // Wicazo Sa Review. 2009. Vol. 24. No. 2. – P. 39–52.

Steinem G. Introduction to Wilma Mankiller // Every Day is a Good Day: Reflections by Contemporary Indigenous Women. Golden, CO : Fulcrum.P.i-xix, 2008.

Taj Sh. Sh. Native American Female Power and Authority // The Criterion. 2013. Issue 12. P. 1–5.

Tatonetti L. Indigenous Fantasies and Sovereign Erotics: Outland Cherokees write Two-Spirit Nations // Queer Indigenous Studies: Critical Interventions in Theory, Politics, and Literature. – 2011. Vol. 172. – P. 162–170.

Tatonetti L. The Queerness of Native American Literature. Minneapolis-London : University of Minnesota Press, 2014.

Vizenor G., Doerfler J. The White Earth Nation. Ratification of a Native Democratic Constitution. Lincoln-London : University of Nebraska Press, 2012.

Witherspoon G. Navajo Kinship and Marriage. Chicago : University of Chicago Press, 1975.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)