РЕОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ СИCТЕМИ В УМОВАХ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА

Н. М. Сухова

Анотація


Розглянуто проблему перспективи реорганізації системи освіти у швидкоплинному і мінливому просторімережевого суспільства. Показано, як нові дослідження та нові ідеї в галузі філософії, психології, педагогіки та інших наук впливають на зміни в освіті, як це відображається на появі нових форм економічного та політичного життя суспільства. Наголошено, що сьогодні багато країн світу, в умовах пандемії Covid 19, стали використовувати різноманітні платформи соціальних мереж, щоб продовжувати процес навчання у школах, ліцеях, коледжах, вищих навчальних закладах тощо. Разом з тим, досвід онлайн освіти в умовах карантину висвітлив істоні проблеми у цій сфері, показав, що рівень свідомості людей, у багатьох країнах світу, не готовий до глибокихі кардинальних змін у різних сферах людського існування. Показано, що в умовах мережевого суспільства, непродумані освітні реформи можуть виявитися руйнівними для нього, призвести до втрати сенсожиттєвих цінностей людини, викликати стан розгубленості і невизначеності, створити умови асоціальних настроїв у суспільстві.


Ключові слова


інформаційне суспільство; мережеве суспільство; соціальні мережі; Інтернет; глобалізація; людина; освіта; трансгуманізм

Посилання


Huxley J. New Bottles for New Wine [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://search. proquest.com /openview/d4b96d571b2b841d3a13b7fec33b3f67/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1817324

SidorkinaО.М., Skyba O.Р., Sukhova N.M., PodaТ.А. Environmental issues resulting from scientific and technical progress. E3S Web of Conferences 135, 03074 (2019) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.e3s-conferences.org/

Дротянко Л.Г. Комунікації в соціальних мережах і феномен мультикультуралізму. / Л.Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 1 (29). –.: НАУ, 2019. – С. 16–21.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. / М. Кастельс; пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М. Гос. ун-т. Высш. шк. экономики, 2000. – 606 с.

Култыгин В.П. Социологическийсловарь / В.П. Култігин. – М, 2014. – С.303.

Луков В.А. Трансгуманизм / В. Луков // Знание. Понимание. Умение. – 2017. – С. 245-251.

Сідоркіна О.М. Гуманізм і гуманність культури в інформаційному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету.Серія: Філософія. Культурологія. –Вип.1 (25). 2017. – С. 120–123.

Четверикова О. Мировая Элита сняла маску. Что пришло на смену государствам. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=C2me-louCZ8&fbclid

Ягодзінський С.М. Проектування соціальної реальності в просторі глобальних інформаційних мереж / С. Ягодзінський // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1(29). –К.: НАУ, 2019. – С.31-35.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)