СУБКУЛЬТУРНІ ГРУПИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ

Т. В. Мерщій

Анотація


У статті досліджується субкультурні групи в умовах трансформації мультикультуралізму. На підставі аналізу проявів феномену субкультурних груп на макрорівні й узагальнення основних світових тенденцій розглядається можливість дисгармонізації планетарного розвитку суспільства під час трансформації мультикультуралізму. З’ясовано, що, завдяки процесам глобалізації та стрімкому розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, традиційні форми субкультурних груп модифікуються. По-перше, оновлення науково-технічної сфери соціокультурного простору призводить до зміни існуючих форм соціальної взаємодії та сприяє модифікації субкультурних груп, а по-друге, глобалізація здійснює зворотній вплив на трансформацію мультикультурних процесів. Тому не викликає сумнівів, що специфічність субкультурних груп сучасної доби в умовах інформатизації спонукає до нового осмислення їхньої життєдіяльності в умовах трансформації мультикультурного простору.


Ключові слова


субкультурні групи; модифікація; інформаційно-комунікаційні технології; мультикультуралізм; трансформація мультикультуралізму; глобалізація

Посилання


Дротянко Л. Г. Комунікація в соціальних мережах і феномен мультикультуралізм / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1 (29). – К.: НАУ, 2019. – С. 20-21.

Дротянко Л. Г. Масова культура в інформаційному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. № 1 (9). – К.: НАУ, 2009. – С. 141-144.

Кастельс М. Информационная епоха : экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

Онопрієнко В. І. Комунікація в науці як умова створення нового знання / В. І. Онопрієнко // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – К. : НАУ, 2004. – С. 11–14.

Пода Т. А. Інтернет-меми як феномен інформаційного суспільства / Т. А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1 (25). – К.: НАУ, 2017. – С. 117-120.

Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер» – 2001. – 656 с.

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее / Ф. Фукуяма. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 349 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон; [пер. с англ. Т. Валимеева]. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2007. – 571 с.

Эллюль Ж. Технологический блеф / Ж. Эллюль // Философские науки. – 1995 – № 9 – С. 152-178.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)