СЕМАНТИКА КАЛЕНДАРНИХ ЗИМОВИХ СВЯТ НА УКРАЇНІ КІНЦЯ ХХ СТ.

М А. Матюхіна

Анотація


У статті досліджується семантика зимових календарних свят, динаміка їхніх змін у сучасному українському суспільстві. Відмічається, що прагнення до ритуалізації суспільної та індивідуальної поведінки посилюються в моменти, які сприймались і сприймаються як періоди переходу, біфуркації. Саме період зимового сонцевороту, кінець одного календарного року і початок наступного з давніх часів сприймався і сприймається в суспільній свідомості та підсвідомості як певна точка біфуркації, період, в якому система може як впасти в хаос, так і вийти на новий, вищий і кращий рівень. Періодом переходу, біфуркації в суспільній свідомості сприймався період становлення незалежної української держави. Саме в такі моменти нація завжди відчувала і відчуває потребу в консолідації, в демонстрації власного буття і національного культурного самовизначення. В статті наголошується, що саме відродження обрядово-ритуального комплексу традиційних зимових свят стало яскравим проявом прагнення до відродження національних цінностей, національної культури загалом, виходу на новий рівень національного розвитку як у суспільному, так і в особистісному вимірах.


Ключові слова


свято; ритуал; семантика; семіотизація; точка біфуркації; національна культура

Посилання


Matyukhina Aleksandra. Festyny w parkach kultury i wypoczynku ZSRR / Aleksandra Matyukhina // Journal of Urban Ethnology. Etnologia, antropologia miasta – Kraków. – 2018. – №16 – Р.23-32.

Żygulski Kazimierż. Święta i kultura: święta stare i nowe: rozważania socjologa / Kazimierż Żygulski – Warszawa, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981. – 411 р.

Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре / А. К. Байбурин. – CПб.: Наука, 1993. – 240с.

Варченко Т. П. Семантика масового праздника / Т. П. Варченко // Вестник Тамбовского университета. – вип. 3 (59). – 2009. – С. 379-383.

Геннеп А.ван Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов / А. ван Геннеп; пер. с фр. – М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1999 –198 с.

Килимник Степан Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / Степан Килимник. – К.: Акціонерне товариство «Обереги», 1994.– Книга 1, Том 1 (Зимовий цикл) – 400с.

Курбатова Н. В. Семиотические системы праздника / Н. В. Курбатова, В. П. Курбатов // Актуальные проблемы и достижения в гуманитарных науках: Сборник научных трудов. – Самара, 2015. http://izron.ru/articles/aktualnye-problemy-i-dostizheniya-v-gumanitarnykh-naukakh-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdun/sektsiya-1-teatralnoe-iskusstvo-spetsialnost-17-00-01/semioticheskie-sistemy-prazdnika/

Музыка О. А. Бифуркации в природе и обществе: естественнонаучный и социосинергетический аспект / О. А. Музыка // Современные наукоемкие технологии. – 2011. – №1. – http:www.top-technologies.ruri

Скиба І. П. Проблема цивілізаційного вибору України в контексті ідеалів української філософії / І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – К.: НАУ. – 2019. – Вип. 2 (30). – С. 163-172.

Топоров В. Н. Первобытные представления о мире (общий взгляд). / В. Н. Топоров // Очерки истории естественнонаучных взглядов в древности. – М.: Наука, 1982. – С. 8-40.

Ченбай Н. А. Трансформації ідентичності в умовах інформаційно-технологічної революції (соціокультурний аспект) / Н. А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – К.:НАУ. – 2019. – Вип.2(30). – С. 95-99.

Ягодзінський С. М. Віртуальність і ризомність:буття на перехресті. / С. М. Ягодзінський // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – К.: НАУ. – 2018. –Вип.2(28). – С.37-40.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)