ФЕНОМЕН МОВИ ВОРОЖНЕЧІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

О. П. Антіпова

Анотація


Доведено, що лінгвокультурні характеристики сучасного інформаційного простору актуалізують проблему мови ворожнечі. Цьому сприяють глобалізаційні тенденції в реалізації комунікативних потреб, численні соціальні конфлікти, політична й економічна дестабілізація, активізація маніпулятивних технологій. З’ясовано, що зазначений лінгвокультурний пласт, виконуючи роль своєрідного посередника між сторонами, що протистоять, нині виявляє неабияку адаптивну здатність, гнучкість у пристосуванні до соціокультурних умов дійсності. Зазначено, що мова ворожнечі, набуваючи дедалі більш жорстких форм, виявляє деструктивні характеристики, стає ефективним засобом маніпулятивних технологій, утвердження негативних стереотипів, покликаних виправдати дискримінаційні вияви. Встановлено ключові чинники деструктивного аспекту риторики протистояння, якими визнано статус мовця, аудиторію, а також економічний, соціальний і політичний стан соціуму на певному етапі розвитку.


Ключові слова


мова ворожнечі; агресія; інформація; культура; мережа Інтернет; комунікація

Посилання


Abysova M., Antipova O. Political Ideologies Language in the Perspective of Modern Western Society. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. – 2019. – Vol. 9. Issue-1. – P. 2662-2668. URL: https://www. ijitee. org/ download/volume-9-issue-1/.

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структура / Ж. Бодрийяр; [пер. с фр., послесл. и примеч. Е. А. Самарской]. – М.: Культур. революция, 2006. – 269 с.

Бредемайер К. Черная риторика: Власть и магия слова. / К. Бредемайер. – М.: Альпи на Паблишерз, 2011. – 184 с. URL: https://kniga.biz.ua/pdf/683-black-ritorica.pdf.

Глушко А. Візуальні засоби мови ворожнечі як інструмент інформаційної війни / А. Глушко // Діалог: медіа-студії. – 2017. – № 23. – С. 132-155.

Дротянко Л. Г. Високі технології як засіб трансформації медіа-дискурсу / Л. Г. Дротянко // Вісник НАУ. – 2017. – № 1 (25). – С. 10-14. (Серія «Філософія. Культурологія»).

Почепцов Г. Информация против эмоций: кто побеждает / Г. Почепцов. MediaSapiens [сайт]. – 2017. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/informatsiya_protiv_emotsiy_kto_pobezhdaet/.

Рускевич К. Риторика ненависти / К. Рускевич. Livа.com.ua: [сайт]. 2014. URL: http://liva.com.ua/ritorika- nenavisti.html.

Сарміна Г. Л. Особливості функціонування мови ворожнечі в інтернет-просторі / Г. Л. Сарміна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2019. – Вип. 7 (75). – С. 27-30.

Соколова К. В. Меми як засіб комунікації в Інтернет-середовищі / К. В. Соколова // Гуманітарний часопис. – 2012. – № 1. – С. 118-123.

Фадеичева М. А. Экзистенциальные основания языка вражды / М. А. Фадеичева // Дискурс-Пи. – 2015. – Вип. 12 (18). – С. 20-24.

Шоріна Т. Г. Класична та «чорна» риторика: мовно-комунікативні та філософські трансформації принципів / Т. Г. Шоріна // Вісник Національного авіаційного університету. – 2019. – № 1. – С. 42-47. (Серія «Філософія. Культурологія»).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)