ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Н. І. Ашиток

Анотація


Зміни, які останнім часом відбуваються в сфері вищої освіти, призводять до необхідності використання нових технологій роботи зі студентами. Такими технологіями є, зокрема, інформаційно-комунікаційні, які уможливили дистанційне навчання. Цей вид навчання характеризується в статті як перспективна система підготовки фахівців високого кваліфікаційного рівня в Украні і за кордоном. Розглянуто історію становлення зазначеного виду навчання. Наведено приклади використання організаційно-методичних та організаційно-технологічних моделей у закладах вищої освіти. Автором названо переваги і недоліки дистанційного навчання.


Ключові слова


системний підхід; інформаційне суспільство; інформаційно-комунікаційні технології; вища освіта

Посилання


Wolf de H. C. Distance Education / de H. C. Wolf // The International Encyclopedia of Education. – Pergamon, 2005. – P. 1557-1563.

Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М : Аспект Пресс, 2000. – 376 с.

Дистанційна освіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro

Дротянко Л. Г. Високі технології як засіб трансформації медіа-дискурсу / Л. Г. Дротянко // Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. – 2017. – № 1 (25). – С. 10-14.

Ковалев В. А. Формирование и развитие системы бизнес-образования при переходе к инновационному типу экономики : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. – СПб., 2010. – 40 с.

Корбут О. Г. Дистанційне навчання: моделі, технології, перспективи [Електронний ресурс] / О. Г. Корбут. – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1123

Положення про дистанційне навчання. Наказ МОНУ від 25.04.2013 №466 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

Світовий досвід розвитку дистанційних форм освіти у вітчизняному контексті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old2.niss.gov.ua/articles/1693/

Сігаєва Л. Є. Використання сучасних інформаційних технологій в освіті дорослих України / Л. Є. Сігаєва // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2011. – Вип. 28. – С. 66-71.

Скотна Н. В. Вища освіта в епоху глобалізації / Н. В. Скотна, Н. І. Ашиток // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2013. – № 2 (18). – С. 87-90.

Тузова Т. М. Информационно-коммуникативное пространство как фактор инновационного развития / Т. М. Тузова // Материалы международной научно-практической конференции «Инновации и подготовка научных кадров высшей квалификации в Республике Беларусь и за рубежом», 2008. – 316 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)