СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ПРОТИЛЕЖНОСТІ «ВІЙНА - МИР»: ДО РОЗУМІННЯ ФІЛОСОФІЇ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ

Б. О. Носач

Анотація


У статті досліджується проблема сучасного теоретико-методологічного наповнення змісту такої опозиції, як «війна-мир», де особлива увага приділяється їхньому значенню як військових термінів. Застосування новітніх технологій у сфері військових можливостей сучасних світових держав призводить до необхідності номінації великої кількості понять, тому безперечної актуальності набувають операції семантико-стилістичного аналізу значення таких неоднозначно визнаних у суспільстві постсучасності концептів війни і миру. Особливості семантики військової термінології у порівнянні із загальновживаними моделями цих слів проявляється на рівні лексичного значення та криється у специфічному прояві полісемії. Обираючи для дослідження соціально-філософський зміст таких співвідносних понять як війна і мир, було запропоновано проаналізувати феномен зазначених термінів із метафізичної точки зору розуміння і освоєння людиною процесів перетворення світу.


Ключові слова


людина; суспільство; військові терміни; війна; мир; філософія військової справи; метафоричний перенос; семантика

Посилання


Kersting W. Die bürgerliche Verfassung in jedem Staatesollrepublikanisch sein // Kant I. Zumewigen Fireden Frieden. Ein philosophischer Entwurf. hrsg. von Rudolf Malter, Reclam, Stuttgart 2008.

Барт Р. Мифологии / Р. Барт. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 459 с.

Бисмарк О. Мысли и воспоминания: в 3-х т. / О. Бисмарк; пер. с нем. под редакцией проф. Л. С. Ерусалимского. – М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1941. – Т. 2. – 288 с.

Біблія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.my-bible.info/biblio/ukrainskaya-bibliya/index.html

Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Р. Кайуа.- М.: ОГИ, 2003. – С. 276-291.

Кант И. К вечному миру. Философский проект / И. Кант // Сочинения: в 8 т. – Т. 7. – М., 1994. –182 с.

Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление / С. Д. Кацнельсон. –URSS, 2009. – 218 с.

Кримський С. Б. Під сигнатурою Софії [Текст]: научное издание / С. Б. Кримський; передм. М. Поповича. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянськаакадемія», 2008. – 717 с.

Парахонський Б. О. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл : монографія / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська. – Київ : НІСД, 2019. – 560 с.

Потебня А. А. Естетика i поетика слова: збірник / А. А. Потебня. – К.: Мистецтво, 1985. – 302 с.

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди; [редкол.: В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. – К.: Абрис, 2002. – VI, 742с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)