САМОТНІСТЬ У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

О. М. Сідоркіна

Анотація


У статті розглядаються соціально-філософські аспекти сучасних проявів феномену самотності, аналізуються нові умови її включення до соціально-комунікативних процесів, сучасна специфіка феномену самотності, зокрема «самотності у мережі» перш за все як частини соціально-комунікативних процесів. Феномен самотності виступає однією з ознак, що притаманні сучасному комунікативному середовищу. Все більше виникає явищ самотності індивідів у соціумі, в електронних соціальних мережах із драматичними, психологічними переживаннями, що зумовлює необхідність вивчення особливостей інформаційного простору, його поширення і вплив на умови індивідуальної та соціальної комунікації.


Ключові слова


людина; особистість; суспільство; відчуження; індивід; самотність; соціальні мережі; соціально-комунікативні процеси

Посилання


Дротянко Л. Г. Інформаційний простір і діалог культур в інтер’єрі ХХІ століття / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2011. – № 1 (13). – С. 5-8.

Козловски П. Культура постмодерна / П. Козловски. – М.: Республика, 1997. – 236 с.

Крымский С. Б. Контуры духовности: новые контексты идентификации / С. Б. Крымский // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 21–28.

Кьеркегор С. Страх и трепет / С. Кьеркегор. – М.: "Республика", 1993. – 383 с.

Маркс К. Избранные сочинения: в 9 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Политиздат, 1984. – Т. 2. – 574 с.

Ороховська Л. А. Сутнісний вимір соціальної людини / Л. А. Ороховська // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2010. – № 2 (12). – С. 54-58.

Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури / Полікарпов В. С. – Харків: Вид-во «Основа» при ХДУ, 1990. – 223 с.

Ситниченко Л. А. Першоджерела комунікативної філософії / А. Г. Ситниченко. – К.: Либідь, 1996. – 176 с.

Спиркин А. Г. Основы философии: Учеб. пособие для вузов / А. Г. Спиркин. – М.: Политиздат, 1988. – 592 с.

Ченбай Н. А. Трансформації духовної культури особистості в умовах становлення інформаційного суспільства / Н. А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія.– К.: НАУ. − 2018. − № 1(27). – С. 129-132.

Шопенгауэр Артур. Афоризмы житейской мудрости. Пер. Ю. Айхенвальд. / А. Шопенгауэр. – М.: АСТ, 2017. – 251 с.

Ягодзінський С. М. Формування глобальної свідомості як соціокультурна практика // С. М. Ягодзінський // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2015. – № 1 (21). – С.88-93

Януш Леон Вишневский. Одиночество в сети / Вишневский Януш Леон. – М.: Азбука-классика, 2009. – 416 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)