РОЗВИТОК «МЕРЕЖЕВОЇ ДИПЛОМАТІЇ» ЯК НОВОЇ ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Т. А. Пода

Анотація


Вступ. Однією з особливостей сучасного інформаційного суспільства є зростання популярності соціальних мереж, що функціонують в інформаційному просторі. Постійно розширюючи і охоплюючи все нові і нові сегменти (від економіки, політики, науки до вищої освіти), мережеве суспільство безпосередньо впливає на формування багаторівневої глобалізації, у тому числі, і через роботу соціальних мереж. Метою статті є аналіз сучасного інформаційного етапу розвитку постіндустріального суспільства, зокрема його переходу на рівень мережевого та визначення рівня впливу мережевої взаємодії на дипломатію. Завдання систематизувати вітчизняний та зарубіжний досвід щодо визначення складових, що впливають на формування феномену «мережевої дипломатії», а також окреслення основних ознак мережевої взаємодії. Результати. Досліджено різні способи розуміння феномену мережевої дипломатії, окреслено основні напрями та головні завдання, що виконує «мережева дипломатія», як нова форма міжнародної взаємодії. На відміну від класичної дипломатії, де представники урядів сидять один навпроти одного і контактують виключно один з одним, фахівці в галузі електронної дипломатії ведуть діалог (використовуючи соціальні мережі, вебінари, онлайн конференції в скайпі і т.п.) не тільки з офіційними представниками іноземних урядів, а й з представниками міжнародних організацій і громадських організацій тощо. Обговорення. Вказано на негативний бік поширення інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема авторка наголошує, що інформація стає не тільки важливим фактором розвитку. Вона перетворюється на інструмент досягнення певних цілей, маніпуляцій, політичної нетерпимості. Висновки. Роль мережевої дипломатії все більше посилюється під впливом сучасних цифрових технологій, а також в процесі зростанням ролі «м’якої сили» та інших форм гібридного впливу. Швидше за все, саме мережева взаємодія між різними акторами – державами, міжнародними організаціями, громадськими об'єднаннями та окремими людьми, які беруть участь в міжнародному спілкуванні, – стане визначальним фактором розвитку міжнародних відносин у наступні десятиліття.


Ключові слова


дипломатична діяльність; Internet; віртуальна дипломатія; мережева дипломатія; цифрова комунікація; мережеве суспільство; мережа

Посилання


Deloz, Zh., Gvattari, F. (2010). Tyisyacha plato: kapitalizm i shizofreniya [Thousand plateau: capitalism and schizophrenia] Ekatnrinburg: U-Faktoriya [in Russian].

Savelyeva, T. (2012). Suchasne merezheve suspilstvo: problemy vyznachennya [Modern Network Society: Problems of Definition]. Suchasne suspilstvo, 1 [in Ukrainian].

Dzoban, O., Sosnin, O. (2015). Informatsіyne suspіlstvo yak merezhevo-komunikatyvniy prostir upravlinnya [Information society as a network-communication space of control]. Viche, 10. 7-13 [in Ukrainian].

Belska, T. (2012). Komunikatsiyna vzaemodiya vlady ta gromadskosti v informatsiynomu suspilstvi. [Communication interaction between government and the public in the information society]. Derzhava i suspilstvo, 3: 163-169 [in Ukrainian].

Pipchenko, N. O. (2015). Tsyfrova dyplomatiia yak instrument zovnishnopolitychnoi diialnosti SShA. [Digital diplomacy as a tool of US foreign policy]. Mizhnarodni vidnosyny. Seriia «Politychni nauky», 5: 15-26 [in Ukrainian].

Skyba, I.P., Ordenov, S.S., Chenbai, N.A. (2019). Fenomen informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [The phenomenon of information communication technologies]. Filosofski obrii: Nauk.-teoret. Zhurnal. Poltava, 42: 62-67 [in Ukrainian].

Habermas, J. (2001). Vovlechenye druhoho. Ocherky politicheskoi teorii. [The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory]. SPb.: Nauka [in Russian].

Castells, M. (2000). Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchestvo i kultura [The Information Age: Economy, Society and Culture]. Moskow: GU VSE [in Russian].

Devterov, І. (2019) . Fenomenolohyia sotsyokulturnyh praktyk tsyfrovoi noosfery [The phenomenology of socio-cultural practices of the digital noosphere]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu, Proceedings of the National Aviation University, 2(30): 5-9 [in Ukrainian].

Poda, T. A. (2019) Sotsiokulturnyi aspekt fenomena internet-zalezhnosti [Social networks phenomenon and its impact on social and political processes in globalized world]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu, Proceedings of the National Aviation University, 1 (29): 141-9 [in Ukrainian].

Nye, Josef S. (2002) The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone. Oxford: Oxford University Press.

Voronkov, L. S. Mezhdunarodnye orhanyzatsyi i sovremennye mezhdunarodnye otnosheniya [International organizations and modern international relations]. https:// interaffairs. ru/ jauthor /material/951 [in Russian].

Abysova, M. (2018) Komunikatyvnyi potentsial kulturnykh vidminnostei v informatsiinomu suspilstvi [Communicative potential of cultural differences in the information society]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu.[in Ukrainian] Seriia: Filosofiia. Kulturolohiia, 1 (27): 39-43 [in Ukrainian].

Kontsevaya, N. A. (2013) Pablik ryleishnnz v sisteme publychnoi dyplomatii [Public relations in the system of public diplomacy]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10. Zhurnalistika, 1: 52-64 [in Russian].

Fitzpatrick, K. (2007). Advancing the New Public Diplomacy: A Public Relations Perspective. The Hague Journal of Diplomacy, 2(3): 187-211.

Melissen, J. (2005) The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations New York: Palgrave Macmillan. Retrieved from www. Culturaldiplomacy .org/academy/pdf/ research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomac.

Hanson, F. Baked In and Wired: e Diplomacy @ State. Retrieved from https://www. brookings. edu/ wp-content/uploads /2016/06 /baked-in-hansonf-5.pdf

Litra, L. and Kononenko, Yu. Tvitter-dyplomatiia. Yak novitni tekhnolohii mozhut posylyty mizhnarodni pozytsii Ukrainy? [Twitter diplomacy. How can the latest technologies strengthen Ukraine's international position?]. Retrieved from http://iwp.org.ua/img/policy_brif_1_01_23_ok.pdf

Skyba, O. P. (2019) Internet-komunikatsii v informatsiinomu suspilstvi: sotsiokulturnyi aspekt [Internet communications in the information society: socio-cultural aspects]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu, Proceedings of the National Aviation University, 2 (30): 113-117 [in Ukrainian].

Drotianko, L. and Yahodzinskyi, S. Digitalizationofeducationalenvironment: tendenciesandperspectives. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu, Proceedings of the National Aviation University, 2 (30): 9-13.

Grebenkina, E. (2014) Problema setevogo vzaimodeystviya v mezhdunarodnyih otnosheniyah [The problem of network interaction in international Relations]. Idei i ideally, 3(21), vol. 2: 134-142 [in Russian].

Voronkov, L. S. (2013) Mezhdunarodnyie organizatsii i sovremennyie mezhdunarodnyie otnosheniya tendencyi i perspektivy razvitiya [International organizations and modern international relations: Trends and development prospects]. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-organizatsii-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnosheniy-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya [in Russian].

Chenbai, N. Mediatekhnolohii v kulturi informatsiinoi epokhy (sotsialno-filosofskyi aspekt) [Media technologies in the culture of information era (social and philosophical aspect]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu, Proceedings of the National Aviation University, 1 (29): 158-163 [in Ukrainian].

Mershchii, (2019) Mistse informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v interaktsii v informatsiinomu suspilstvi [Place of information and communication technologies in interaction in the information society]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu, Proceedings of the National Aviation University, 2 (30): 56-61 [in Ukrainian].

References


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)