ВІРТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

І. В. Литовченко

Анотація


У статті здійснюється соціально-філософський аналіз особливостей процесу віртуалізації соціальної реальності та соціальних інститутів в умовах розвитку й поширення інформаційних та телекомунікаційних технологій, що охоплюють всі сфери суспільного життя. Показано, що в інформаційному суспільстві за допомогою технологій віртуальної реальності відтворюються образи інституціонального обміну, який здійснюється як симуляція – віртуальний аналог реальної соціальної дії та взаємодії. В нових умовах віртуальної взаємодії виникають та інституціоналізуються відповідні цінності, норми, знаки, символи, практики, особливості комунікації, які конструюють гіперреальність, трансформуючи її під елементи віртуальної реальності.


Ключові слова


віртуалізація; віртуальна реальність; соціальна реальність; інформатизація; соціальний інститут; комп'ютеризація; інформаційно-комунікаційні технології; інформаційне суспільство

Посилання


Алиева Н. З. Становление информационного общества и философия образования [Електронний ресурс] / Н. З. Алиева, Е. Б. Ивушкина, О. И. Лантратов. – М.: Академия Естествознания. – 2008. – 168 с. – Режим доступа: URL: https://monographies.ru/ru/book/view?id=23.

Дротянко Л. Г. Полілог культур як феномен інформаційної ери / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, – 2008, Вип. 2 (8). – С. 112-116.

Иванов Д. В. Виртуализация общества [Електронний ресурс] / Д. В. Иванов. – СПб. – 2000. – 96 с. – Режим доступа: URL: http:/ /read. newlibrary. ru/read /ivanov_ d_v_ /page3 /virtualizacija_obshestva.html.

Кравцов Ю. С. Про парадокс феноменологічної інтерпретації співвідношення реальності соціальної і віртуальної [Електронний ресурс] / Ю. С. Кравцов // Мультиверсум. – 2008. – Вип. 75. – С. 13-23. – Режим доступу: http://dspace. nbuv. gov. ua/ bitstream /handle /123456789/77240/02- Kravcov.pdf?sequence=1.

Литовченко І. В. Віртуалізація як чинник трансформації соціальних інститутів: соціально-філософський аналіз / І. В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, – 2017, Вип. 2 (26). – С. 55-58.

Соколова Д. М. Основные тенденции виртуализации социального в информационную эпоху [Електронний ресурс] / Д. М. Соколова // Известия Саратовского университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – 2013. – Т.13. – Вып. 2. – Режим доступа: URL: https:/ /www. sgu. ru/sites /default /files /journals /izvestiya/pdf/2013/12/13/2-2013_ filosofiya_ 61.pdf.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)