СУЧАСНА ДИНАМІКА РОСТУ ЗНАНЬ: ДІАЛОГІЧНОСТЬ ОСМИСЛЕННЯ

З. С. Вихованець, М. А. Лукашук

Анотація


У статті подана тематика трансформаційної природи сучасних знань як багатовимірний вияв соціальної реальності завдяки описовій та нормативно-ціннісній ідентифікації. Вони є складовими загальної дії механізму осмислення дійсності, а сам механізм функціонує виключно завдяки діалогічному характеру взаємодії дискретно-дискурсивної та образно-цілісної підсистем. Запропоновано аналіз процесу перетворення неповного знання на необхідно-істинне твердження за допомогою двох взаємозалежних диференційованих підходів. Зазначена динаміка осмислення відтворюється у процесі накопичення і розвитку наукового знання, а також у практиці співвідношенні чуттєвого та раціонального, емпіричного та теоретичного рівнів пізнання.


Ключові слова


людина; пізнання; сучасна система знань; раціональність; дійсність; моделі діалогічних практик; ідентифікація

Посилання


Drucker Р. The Age of Discontinuity. Guidelines to Our Changing Society / P. Drucker. – New York: Haper and Row, 1968. – 210 p.

Lane R. The decline of politics and ideology in a knowledgeable society / R. Lane // American sociological rev. – N.Y., 1966. – Vol. 31. – № 5. – Р. 649-662.

Андрущенко В. П. Сучасна соціальна філософія: курс лекцій / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К.: Вид-во «Генеза», 1996. – 368 с.

Вебер М. Избранные произведения / Макс Вебер; [пер. с нем.]. – М.: Прогресс, 1990. – 804 с.

Горц А. Знание, стоимость и капитал. К критике экономики знаний / А. Горц // Логос. – 2007. – № 4 (61). – С. 5-64.

Дротянко Л. Г. Комунікації в соціальних мережах і феномен мультикультуралізму / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2019. – № 1. – С. 16-21.

Лук’янець В. С. Науковий світогляд на зламі століть: монографія / В. С. Лук’янець, О. М. Кравченко, Л. В. Озадовська та ін. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2006. – 288 с.

Лутай В. С. Синергетична парадигма як філософсько-методологічна основа рішення головних проблем ХХІ століття / В. С. Лутай // Практична філософія. – 2003. – №1. – С. 10-38.

Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США / Ф. Махлуп. – М.: Прогрес, 1966. – 462 с.

Старовойт О. В. Економіка знань у стратегії інноваційного розвитку освіти: автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.10. Київ, 2010. – 20с.

Чайка І. Ю. Феномен інформаційної єдності: соціально-філософський аналіз: [монографія] / І. Ю. Чайка. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2013. – 330 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)