ФІЛОСОФІЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ ПОГРАНИЧНОГО БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ В РЕАЛЬНОМУ/ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

О. С. Поліщук, О. В. Поліщук

Анотація


Розглянуто постіндустріальне суспільство, зокрема у статті зосереджено особливу увагу на його інформаційній фазі розвитку. Встановлено, що особливістю її є стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій та винайдення Інтернету. Зазначені досягнення зробили неабиякий вплив на розвиток суспільства і, зокрема, людини. Ці зміни призвели до іншого сприйняття таких категорій, як час, простір тощо. Адже завдяки створенню віртуальної реальності (віртуального світу), переживаючи ряд труднощів у реальному світі, людина намагається десь «сховатися» від них. Таким «сховищем» є віртуальна реальність, де Я-реальне має можливість видавати себе за Іншого – Я-віртуальне, створювати свій світ, в якому Я-віртуальне є пануючим. Цей світ створюється до власних уподобань Я-реального, яке не може знайти себе у реальному світі. Враховуючи ці та інші обставини, демонструється межа між двома світами, що існують паралельно для Я. Вибір одного із них безпосередньо залежить від раціоналізму.


Ключові слова


постіндустріальне суспільство; інформаційне суспільство; буття; реальний/віртуальний світ; Я-реальне/віртуальне; інформація; індивід; простір; час

Посилання


Faßler M. Sphinx «Netz». Die Wirklichkeit computerbasierter Netzwerke. München, 1996. – 185 s.

Turkle, Sh. Constructions and reconstructions reality of self in virtual reality: Playing in the MUDs // Culture of Internet Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, Mahwah. NJ, US, 1997. – Р. 143-155.

Turkle, Sh. Parallel lives: working on identity in virtual space // Constructing the self in a mediated world. N.Y., 1996. – P. 156-175.

Бебик В. М. Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структури, комунікації / В. М. Бебик // Інформація і право. – №1. – 2011. – С. 41-49.

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр; [пер. с фр., послесл. и прим. Е.А. Самарской]. – Москва, 2006. – 269 с.

Бычков В. Виртуальная реальность в пространстве эстетического опыта / В. Бычков, Н. Маньковська // Вопросы философии. – 2006. – №11. – С. 47-59

Данильян В. О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально- філософський аналіз): монографія / В. О. Данильян. – Харків: Право, 2008. – 184 с.

Меньчиков Г. П. Человеческие аспекты действия основных свойств виртуальной реальности / Г. П. Меньчиков // Человек в виртуальном мире: материалы межвуз. науч. конф. – Казань: Издательство «Менеджмент» ВШУБ КГУ, 2003. – С. 8-10.

Скворцов Л. Информационная культура и цельное знание: Избранные труды / Л. Скворцов. – Москва, 2001. – 288 с.

Социaльные коммуникации (теория, методология, деятельность): словарь-справочник / сост. В. А. Ильганаева. – Харьков: КП «Городская типография», 2009. – 392 с.

Частиков А. Архитекторы компьютерного мира / А. Частиков. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2002. – 102 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)