РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Л. Г. Конотоп

Анотація


Стаття присвячена аналізу методологічних засад релігієзнавства як суто наукової сфери і навчальної дисципліни. Наголошується, що головними методами дослідження в релігієзнавстві загалом і в компаративному релігієзнавстві зокрема є такі методи, як системний, міждисциплінарний, аналітичний, герменевтичний, історико-філологіний, метод інноваційної етнографії та ін. Релігія існує і функціонує в конкретному соціумі, в конкретній соціокультурній і політичній ситуації, тому один із методів дослідження релігії – компаративний метод містить у собі всю цю багатокомпонентність. Важливою є контекстуалізація у багатовимірному релігієзнавчому дослідженні. Одним із важливих моментів у цьому підході є актуалізація історії релігій, що розширює обрії компаративного релігієзнавства як такого. Методологічна інтеграція передбачає системне, типологічне, компаративне і польове дослідження релігій. Світ релігійного досвіду змінюється набагато швидше, ніж дисципліна, що претендує на його дослідження. В зв’язку із цим завдання релігієзнавства як навчальної дисципліни обґрунтовуються як дослідження релігії, релігійних процесів на основі певної методології, певних методів у взаємопов’язаності із соціумом, особливостями його функціонування.

Ключові слова


релігія; релігієзнавство; компаративне релігієзнавство; соціум; методи; методологія; духовність; дослідження; процесуальність; системність; релігійна толерантність

Посилання


Awang J. Aspect sof religion / Procedia Socialand Behavioral Sciences. Jaffary Awang, Yusri Mohamad Ramli. – № 18. – 2011. – Р. 180-186

Bakar О. Aspek-aspek fundamental dalam Perbandingan Agama: suatuanalis ister Malaysia / Osman Bakar. Ucaptama Seminar Antarabangsa Ketamadunan Islam ISCIS II Dialog Antara Agama: Pemangkin Keharmonian Agama. Anjuran Kolej Islam Darul Ridzuan. Kuala Kangsar, Perak, 2-3 December. – 2009.

Corrywright D. Getset for Religious Studies / Dominic Corrywright, Peggy Morgan. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. – Р. 34-60.

Klassiker der Religionswissenschaft: Von Friedrich Schleiermacherbis Mirce Eliade. Munchen: Beck. - Michaels, Axel (ed.). – 1997. – Р. 34-67.

Leertouwer L. Memper banding kanagama: seniatauilmu? Perbandingan Agamaantara Teologidan Filsafat /Lammert Leertouwer // Ilmu Perbandingan Agamadi Indonesiadan Belanda (Kumpulanmakalah Seminar Indonesia-Belanda tentang Perbandingan Agama), 1990. – P. 1-22.

Sharpe E. Understanding religion / Eric Sharpe.

London: Duckworth, 1983. – Р. 12-80.

Smart N. Dimensions of the Sacred: An Anatomy of theWorld's

Beliefs / Ninian Smart. London: Harper Collins, 1996. – Р. 45-60.

Smart N. The world’s religions: old traditions and

modern transformations / Ninian Smart. Cambridge: Cambridge

University Press, 1998. – Р. 67-89.

Waardenburg J. Religionenund Religion: Systematische

Einführungindie Religionswissenschaft. Jacques Waardenburg. –

Berlin: de Gruyter (Sammlung Göschen), 1986. – Р. 10-78.

Гудінг Д. Людина та її світогляд: у пошуках істини та

реальності / Девід Гудінг, Джон Леннокс. – К.: Українське

Біблійне Товариство, 2007. – Т.2 – 376 с.

Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической

западноевропейской философии / А. Л. Доброхотов. – М.:

Наука, 1986. – 231 с.

Дротянко Л. Г. Діджиталізація освітнього простору

тенденції і перспективи. – / Л. Г. Дротянко, С. М. Ягодзінський.

– Вісник НАУ. – Серія: Філософія. Культурологія. Зб. наук.

праць. – Вип. 2 (30). – К.: НАУ, 2019. – С. 9-13.

Ильенков Э. В. О материальности сознания и

«трансцендентальних кошках» / Э. В. Ильенков. – Диалектическое

противоречие. – М.: Политиздат, 1979. – С. 252-271.

Каюа Р. Людина та сакральне. Видання, доповнене

трьома додатками, про секс, гру, війну в їхньому відношенні до

сакрального / Р. Каюа; [пер. з франц.]. – К.: Ваклер, 2003. – 256 с.

Табачковский В. Г. Человеческое мироотношение:

данность или проблема? / В. Г. Табачковский. – НАН

Украины, Ин-т философии. – К.: Наукова думка, 1993. – 175 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)