МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ I ТОЛЕРАНТНІСТЬ ПЕРЕД ЛИЦЕМ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ

Л. Г. Дротянко, С. М. Ягодзінський

Анотація


У статті проводиться соціально-філософське дослідження своєрідності буття світового соціуму перед лицем таких глобальних викликів і загроз, які загострилися через розповсюдження на всіх континентах планети Земля коронавірусу COVID-19. Дослідження проводиться крізь призму взаємодії культур, регіонів і цивілізацій та здатності народів і держав дотримуватися принципу толерантності саме в умовах глобальних загроз. Показано, що перед лицем глобальних загроз держави прагнуть забезпечувати власні інтереси, навіть за рахунок своїх партнерів по різних міжнародних організаціях, таких як ООН, Євросоюз, НАТО. Не зважаючи на підписані міжнародні зобов’язання, державні діячі деяких економічно розвинених країн не лише не надають відповідну допомогу постраждалим країнам-партнерам, а й переспрямовують допомогу інших країн на свою користь.


Ключові слова


культура; міжкультурна комунікація; міжцивілізаційна взаємодія; світовий соціум; принцип толерантності; глобалізаційні процеси; глобальні виклики; глобальні загрози

Посилання


Абисова М. А. Комунікативний потенціал культурних відмінностей в інформаційному суспільстві / М. А. Абисова // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 1 (27). – К.: НАУ, 2018. – С. 39-43.

Дротянко Л. Г. Інтенсифікація глобалізаційних процесів в інформаційну еру / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 1 (21). – К.: НАУ, 2015. – С. 9-13.

Дротянко Л. Г. Ментальний аспект комунікації в полікультурному середовищі в умовах глобалізації / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 2 (18). – К.: НАУ, 2013. – С. 5-8.

Ласло Э. Макросдвиг (к устойчивости мира курсом перемен) / Э. Ласло. – М.: Тайдекс Ко, 2004. – 231 с.

Лекторский В. А. Толерантность, плюрализм и критицизм / В. А. Лекторский // Эпистемология классическая и неклассическая. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С.21-31.

Морен Э. К пропасти? / Э. Морен. – СПб: Алетейя, 2011. – 136 с.

Пода Т. А. Етико-філософський вимір міжнародних відносин глобалізованого світу / Т. А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 2 (22). – К.: НАУ, 2015. – С. 54-57.

Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С.642.

Хабермас Ю. Ах, Европа. Небольшие политические сочинения / Ю. Хабермас. – М.: Изд-во «Весь мир», 2012. – 160 с.

Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира / А. Н. Чумаков. – М.: Проспект, 2005. – 432 с.

Чумаков А. Н. Метафизика глобализации. Культурно-цивилизационный контекст / А. Н. Чумаков. – 2-е изд. - М.: Проспект, 2017. – 496 с.

Ягодзінський С. М. Принципи функціонування глобальних інформаційних мереж: соціально-філософський аспект / С. М. Ягодзінський // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 1 (27). – К.: НАУ, 2018. – С. 35-39.

Ягодзінський С. М. Формування глобальної свідомості як соціокультурна практика / С. М. Ягодзінський // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 1 (21). – К.: НАУ, 2015. – С. 88-93.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)