МЕРЕЖЕВИЙ ІНТЕЛЕКТ І ЕВОЛЮЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ

I. Devterov

Анотація


У статті розглядаються фундаментальні зміни у свідомості суспільства, вся діяльність якого перемістилася в інформаційну мережу Інтернет. Основою всіх мережевих процесів в даний час є технології штучного інтелекту, тому актуальним для філософії стає питання про гармонійну інтеграцію його можливостей з інтелектом людським, і, в цілому – свідомістю інтермена. Також автор акцентує увагу на змінах в соціальній структурі суспільства, яка тепер безпосередньо залежить від мережевого інтелекту, спроба розкрити метафізичну сутність якого і робиться в даній роботі. Особлива увага приділяється еволюції суспільної свідомості, яка неминуче призведе до соціально-історичних перетворень.


Ключові слова


мережевий інтелект; свідомість; цінності; еволюція; соціальна структура; кіберсоціум; свобода.

Посилання


Bampo M. The Effects of the Social Structure of Digital Networks on Viral Marketing Performance / Mauro Bampo, Michael T. Ewing, Dineli R. Mather, David Stewart, Mark Wallace; 5 jun, 2008. – Режим доступа: https: //pubsonline. informs. org/doi/10.1287/isre.1070.0152

Bolender, John. Digital social mind / John Bolender. – 2015, Andrews UK Limited, 104 p.

Nick Bostrom's Home Page. Professor, University of Oxford Director, Future of Humanity Institute // Електронний ресурс: https://www.nickbostrom.com

Walsh C. The Web as a Social Structure / C. Walsh. // 2 January 2017.: https://ec.europa.eu/futurium/en/blog/web-social-structure

Барлоу Дж. П. Декларация независимости киберпространства [Электронный ресурс] / Дж. П. Барлоу. – Режим доступа: http:// www. telecomlaw. ru/articles /declaration.html

Бондаренко С. Социальная система киберпространства как новая социальная общность / С. Бондаренко // Научная мысль Кавказа: Приложение. – 2002. – № 12 (38). – С. 32-39.

Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии [Электронный ресурс] / Н. Бостром. – Oxford University Press, 2014. – Режим доступа: https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/iskusstvennyj-intellekt/

Девтеров И. В. Интермен – квалификация или новая личность? Социально-антропологический дискурс / И. В. Девтеров // «Гуманитарные науки в XXI веке». – 2015. – № ХХIX. – Москва: ООО Издательство «Спутник +». – С. 56-60.

Девтеров І. В. Соціальна ідентифікація особистості за допомогою соціальних стереотипів у мережі Інтернет / І. В. Девтеров, В. О. Роєнко // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 77 (№10). – С. 146-149.

Дротянко Л. Г. Інтенсифікація глобалізаційних процесів в інформаційну еру / Л. Г Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2018. − №1 (27). − К.: НАУ, − С. 9-13.

Информационная эпоха: новые вызовы человеку и обществу: сборник научных работ // Российская акад. наук, Ин-т философии; [Алексеева И.Ю. и др.]. – М.: Широкий вигляд, 2008. – 203 с.

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М. Кастельс. – Екатеринбург: У-Фактория: Изд-во Гуманит. ун-та, 2004. – 327 с.

Курпатов А. Четвертая мировая война. Будущее уже рядом / А. Курпатов. – М.: КАПИТАЛ. Серия «Академия смысла», 2016. – 400 с.

Ченбай Н. А. Ціннісний вимір високих технологій в добу інформатизації / Н. А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – 1(19). – К.: НАУ, 2014. – С. 74-78.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)