Аксіологічний потенціал наукового знання в інформаційну епоху

Л. В. Броннікова

Анотація


У статті йдеться про ціннісний потенціал наукового пізнання. У певний історичний період наука стала одним із найвагоміших чинників розвитку культури та цивілізації. Незважаючи на вражаючи досягнення науки і техніки, безперечний гуманістичний сенс та потенціал науки, у філософії існують різні точки зору щодо розуміння наукового пізнання як цінності. Підкреслюється, що одні дослідники зосереджуються на внутрішніх цінностях «науки задля науки», інші акцентують увагу на її соціальному призначенні та оцінці. Є позиції повного схвалення та виправдання науки, але існує й критика, опозиція і, навіть, прогнози щодо «кінця» науки. Все це актуалізує необхідність подальшої філософської рефлексії щодо аксіологічного потенціалу наукового пізнання загалом.

Ключові слова


наука; наукове знання; культура; цінності; наукова раціональність

Посилання


Огурцов А.П. Философия науки: двадцатый век: Концепции и проблемы. Часть 2. Філософия науки: наука в социокультурной системе / А. Огурцов. – Спб: изд.дом «Мир». – 2011. – 495 с.

Казютинский В. В. Близок ли «Век Науки» к завершению? / В. В. Казютинский // Вопросы философии. – 2013. – №3. – Режим доступу:https:vphil.ru. – Назва з екрану.

Дротянко Л. Г. Функциональные трансформации постнеклассической науки в информационном обществе / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2016. – №2. – С. 14-18.

Башляр Г. Научное признание и душа человека / Г. Башляр // Новый рационализм: Пер. с франц. – М.: Прогресс, 1987. – С. 328-346.

Хорган Дж. Конец науки. Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки / Дж. Хорган; пер. с англ. – Спб.:Изд-во Амфора, 2001. – 479 с.

Лейси Х. Свободна ли наука от ценностей? Ценности и научное понимание / Х. Лейси; пер с англ. – М.: Логос, 2001. – 358 с.

Гуссерль Е. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология [Електронний ресурс] / Е. Гуссерль. – Режим доступу: http:// filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000063/st000.shtml. – Назва з екрану.

Маркова Л. А. Другая наука, в результате – новая научная политика / Л. Маркова // Вопросы философии. – 2017. – №12 . – Режим Огурцов А.П. Философия науки: двадцатый век: Концепции и проблемы. Часть 2. Філософия науки: наука в социокультурной системе / А. Огурцов. – Спб: изд.дом «Мир». – 2011. – 495 с.

Броннікова Л. В. Специфіка науки і наукової комунікації в суспільстві початку ХХІ ст. / Л. В. Броннікова // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.Культурологія. – 2012. – №2. – С. 31-35.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)