СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНА ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ

Т. А. Пода

Анотація


У статті здійснено соціально-філософську рефлексію феномена інтернет-залежності в контексті соці-альної філософії. Автор наголошує на актуальності дослідження феномена інтернет-залежності, описує вплив Ін-тернету на формування інтернет-залежної поведінки особистості. Наголошено на негативних соціальних наслідках активного користування Інтернетом, що призводить до руйнування соціабельності, спричиняє соціальне відокрем-лення індивіда. Виконуючи соціально-комунікативну функцію, Інтернет виступає однією з умов формування дисфунк-ціональних наслідків – інтернет-залежності.

Ключові слова


інтернет-залежність; комп’ютерна залежність; соціальна дисфункція; адиктивна поведінка; соціальні наслідки

Посилання


Абисова М. Комунікативний потенціал культурних від-мінностей в інформаційному суспільстві / М. Абисоваа // Вісник Національного авіаційного університету. – 2018. – № 1 (27). – С. 39–43. – (Серія «Філософія. Культурологія»).

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Бодрийяр Жан : пер. с франц. и вступительная статья С. Н. Зенкин. – М., 2000. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3484

Бодрийяр Ж. От фрагмента к фрагменту / Baudrillard, Jean : пер. с франц. Н. Суслова. - Екатеринбург : У-Фактория, 2006. – 200 с. – С. 31.

Войскунский А.Е. Феномен зависимости от Интерне-та // Гуманитарные исследования в Интернете / Под ред.А. Е. Войскунского. М, 2000. – С. 100-131.

Дрепа М. И. Психологическая профилактика Интернет-зависимости у студентов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskaya-profilaktika-internet-zavisimosti-u-studentov#ixzz5RLQNHehB– Загл. с экрана. 6. Егоров А. Ю. Нехимические зависимости / А. Егоров – СПб.: Речь, 2007. – 190 с. ІSBN 5-9268-0649-6

Интернет-зависимость: психологическая природа и динамика развития [Текст] / Ред.-сост. А. Е. Войскунский. – М. : Акрополь, 2009. – 279 с. – с. 28–29.

Мацьоха Т. Інтернет-залежність української молоді: сучасний стан проблеми. – [Электронный ресурс]. – Режим дос-тупа: https://commons.com.ua/uk/internet-zalezhnist/– Загол. с екрана.

Ороховська Л. А. Інтернет та віртуальна реальність / Л. А. Ороховська // Вісник Національного авіаційного університету. – 2014. – № 1 (19). – С. 40–44. – (Серія «Філософія. Культурологія»).

Піддубна Л. Мережа інтернет як відображення соціальної реальності – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/set-internet-kak-otobrazhenie-sotsialnoy-realnosti

Фромм Э. Если вы спросите людей про рай, они скажут, что это большой супермаркет – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://izbrannoe.com/news/mysli/erikh-fromm-esli-vy-sprosite-lyudey-pro-ray-oni-skazhut-chto-eto-bolshoy-supermarket/

Янг К. С. (2000) Диагноз – интернет-зависимость // Мир Интернета. №2. С. 24–29.

Goldberg I. (1996) Internet addiction disorder / I. Goldberg // CyberPsychol. Behavior. V. 3. №4. P. 403–412.

Goldberg I. Internet Addictive Disorder [Electronic re-source] / I. Goldberg // – [Cited 2010, 8 Dec.]. – Available from: http://www.psycom.net/iadcriteria.html]

Davis, R. A. (2001) A cognitive>behavioral model of pathological Internet use // Computers in Human Behavior. V. 17. №2. P. 187–195.

Hamburger, Y. A., Ben-Artzi, E. (2000) The relationship be-tween extraversion and neuroticism and the different uses of the Internet // Computers in Human Behaviour. V. 16. P. 441–449.

Heim M. The Ontology of Cyberspace // M. Benedikt (ed.), Cyberspace: First Steps. – Cambridge, Mass. : MIT Press, 1991. – P. 61.

Orzack, M. H. (1998) Computer addiction: What is it? // Psychiatric Times. V. 15. №8. http://www. psychiatrictimes. com/internet-addiction/computer-addiction-what-it

Brenner V. Parameters of Internet Use, abuse, and addic-tion: The first 90 days of the Internet Usage Survey // Psychologi-cal Reports. – 1997. – 80. – 879-882.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)