РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЇ ПЛАНЕТАРНОЇ ЄДНОСТІ ЛЮДЕЙ У ФІЛОСОФІЇ КОСМІЗМУ

Н. І. Ашиток

Анотація


Звернення до духовної спадщини космістів викликано необхідністю створення сучасної концепції сталого розвитку людської цивілізації, яка об’єднає здорових людей і людей з обмеженими можливостями. У статті інвалід-ність розглядається з точки зору різних теорій. Традиційна парадигма інвалідності є обтяжливою для економіки, а соціальна – не враховує спектру психофізичних можливостей людей з обмеженими можливостями. Існує необхідність у створенні нової парадигми, яка відкидає поняття інвалідності при збереженні основ соціального захисту цих осіб. Нова парадигма повинна захищати їхні права і стати основою для єдності всіх людей на Землі.

Ключові слова


планетарна єдність людей; особи з інвалідністю; парадигма інвалідності; космізм

Посилання


Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление / В. И. Вернадский. – М.: Наука, 1991. – 270 с.

Дротянко Л. Г. Масова культура і масова свідомість в умовах глобалізації / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2013. – № 1 (17). – С. 5-8.

Дротянко Л. Г. Український контекст філософії косміз-му / Л. Г. Дротянко // Універсальні виміри української культу-ри. – НАН України. ЦГО. – Одеса-Друк, 2000. – С. 184-187.

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» № 2249-VIII (2249-19) від 19.12.2017. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12

Ковалевский М. М. Соч. в 3 т. / М. М. Ковалевский. – Т. 1. – СПб.: Алетейя, 1997. – 414 с.

Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ disability.shtml

Люди з інвалідністю: мова і етикет. – Режим доступу: http://kryla.org.ua/mova-i-etyket

Надурак В. В. Глобалізація в контексті концепції ноосфери / В. В. Надурак // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2002. – Випуск ІІІ. – С. 96-104.

Оноприенко В. И. Риски общества знаний и мегатехнологий / В. И. Оноприенко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2015. – № 1 (21). – С. 27-30/

Рамон Ш. Нормализация и социальная валоризация в контексте современной социальной политики / Ш. Рамон // Управление здравоохранением. – 2001, № 2. – С. 15-25.

Самохвалова В. И. Метафизика глобализации. От утопии к антиутопии / В. И. Самохвалова // Материалы посто-янно действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный мир». – М. : Изд. Дом «Новый век», 2002. – Вып. 11(23). – С. 2-9.

Скотна Н. В. Вища освіта в епоху глобалізації / Н. В. Скотна, Н. І. Ашиток // Вісник Національного авіаційного університету.

Серія: Філософія. Культурологія. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2013. – № 2(18). 2013. – С. 87-90.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека / П. Тейяр де Шарден . – М.: Наука, 1987. – 240 с.

Berube M. The Cultural Representations of People with Disabilities Affects Us All / M. Berube // Chronicle of Higher Education. May 30. 1997. P. 4-5.

Definitions of Disability in Europe. A Comparative Analysis. European Commission: Employment and Social Affairs, 2003. – Режим доступу: http://www. ozurluveyasli. gov.tr/upload /mce/eski_site/raporlar /uluslararasi/ab/ ABdokumanlar /definitionofdisabilityineuropa. pdf

Stotheres W. The «New Paradigm» of Disability. The Center for an Accessible Society / W. Stotheres. – Режим доступу: http://www.accessiblesociety.org/topics/demographics-identity/newparadigm.htm.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)