НЕСПРАВЕДЛИВА ДІЯ ТА ЇЇ ЛЕГІТИМАЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ

S. P. Kharchenko

Анотація


Вступ. В даному дослідженні здійснюється концептуалізація феномена несправедливої дії, визначаються механізми її легітимі-зації в міжнародному просторі. Мета і завдання: однією з головних цілей роботи є вимірювання рівня легітимізації несправед-ливих дій в сучасному міжнародному соціумі. Методологія дослідження: автор застосовує філософсько-правовий підхід, оскі-льки ця проблема недостатньо висвітлена у філософії права. Також концепти «справедливість» і «несправедливість» передба-чали застосування культурно-історичного і компаративного підходів. Результати дослідження. В статті показано, що в первіс-ному суспільстві розуміння справедливості базувалося на безумовному виконанні певних правил, норм. Правосуддя розгляда-лося як чітке дотримання традицій, ритуалу. У Древній Греції концепція «блага» віддалено нагадувало правосуддя. В суспільній свідомості ця концепція поступово перетворюється на вимогу покарання за порушення загальних правил. Дана модель блага представлена як ретрибутивна. Християнська мораль репрезентує справедливість як рівність усіх людей перед Богом, а фео-дальна мораль є пропорційною справедливістю. Квінтесенцією цієї моделі є «благородне походження». В буржуазному суспіль-стві справедливість забезпечує правову рівність осіб у громадянському суспільстві. Висновки. Несправедливість визначається як нерозумність суспільного життя; її слід розуміти як спільний знаменник всіх соціальних невпорядкованих аморальних стосун-ків між людьми, як останню аморально-апеляційну інстанцію в суспільних справах. Воно збігається з аморальністю в її проекції на соціальний сектор, являється відсутністю чеснот в соціальних інституціях.

Ключові слова


легітимація; міжнародний простір; несправедлива дія; несправедливість; рівність; справедливість

Посилання


Архимандрит Сергий (Акимов). Библейская Книга Экк-лезиаста и литература мудрости Древней Месопотамии. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом «Познание»; Обще-церковная аспирантура и докторантура; Православная энциклопедия, 2018. – 312 с.

Benjamin S. Osenbach. Do civil society organizations undermine state-building?// Center for development and strategy. 2014, vol. 2014 no. 1, pg. 1/1.

Зомбарт В. Расшатанность духовной жизни // Тень парфюмера / Морис Бланшо, Вернер Зомбарт, Элиас Канетти. – М.: Алгоритм, 2007. – С.257-286. 4. Карсавин Л. П. Путь православия / Л. П. Карсавин; Сост. и вступ. ст. П. О. Никонова. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: «Фолио», 2003 г. 557, [3] с.

Руссо Ж.-Ж. Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. Рассуждение о науках и искусствах. Рассуждение о неравенстве : [сб.: пер. с фр.] / Жан-Жак Руссо. – М.: НФ «Пушкинская библиотека»: АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. – 884, [4] с.

Справедливость // Философия: Энциклопедический словарь / под. ред. А. А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 с.

Шопенгауэр А. Воля как мир и представление // Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр; Пер. с немецкого. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. – С. 27-553.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)