ГУМАНІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ «ФІЛОСОФІЇ СПІЛЬНОЇ СПРАВИ» М. ФЕДОРОВА

М. А. Абисова

Анотація


У статті проаналізовано гуманістичний аспект космічного філософського вчення М. Федорова в кон-тексті світського гуманізму, що сформувався у ХХ-му столітті й інтенсивно розвивається досі. Мета публікації – зіставити погляди мислителя з визначальними засадами світського гуманізму. Обґрунтовується, що основою збли-ження світського гуманізму й активного християнства М. Федорова є тема регулювання природних процесів, що ґрунтується на прогресі науки й техніки на свідомо-творчому етапі еволюції людства. Обумовлюючи смертність стихійністю попереднього перебігу еволюції, мислитель обстоює ідею іманентного воскресіння всіх людських поко-лінь як кінцеву та найголовнішу мету існування людства. Авторкою показано, що активно-еволюціоністський підхід до вирішення проблеми смерті й безсмертя людини є співзвучним науковим пошукам сучасності, однак не збігається з магістральним напрямом світського гуманізму, що обґрунтовує доцільність скорочення кількості населення.

Ключові слова


воскресіння; людина; космічна філософія; проблема смерті; світський гуманізм

Посилання


Аляев Г. Е. Историко-философская инвектива Николая Федорова / Г. Е. Аляев // Вісник Національного авіаційного університету. – 2008. – № 1 (7). – С. 10–15. – (Серія «Філософія. Культурологія»).

Гуманистический манифест I [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://web.archive.org/web/20110617222609 /http://www.humanism.ru/gm1.htm. – Загл. с экрана.

Гуманистический манифест II [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://web.archive.org/web/20110616173346 /http://www.humanism.ru/gm2.htm. – Загл. с экрана.

Дротянко Л. Г. Космос как философская и физико-математическая проблема / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. – 2007. – № 1 (5). – С. 16–21. – (Серія «Філософія. Культурологія»).

Кожевников В. А. Опыт изложения учения Н. Ф. Федорова по изданным и неизданным произведениям, переписке и личным беседам / В. А. Кожевников. – М. : Мысль, 2004. – 575 с.

Куртц П. Гуманистический манифест 2000: Призыв к новому планетарному гуманизму / П. Куртц // Современный гуманизм: Документы и исследования. – М. : Рос. гуманист. о-во, 2000. – С. 47–48.

Куртц П. Искушение потусторонним: пер. с англ. / П. Куртц. – М. : Академический Проект, 1999. – 601 с.

Моисеев Н. Н. Рациональный гуманизм / Н. Н. Моисеев // Здравый смысл. – 2009. – № 2 (51). – С. 25.

Ороховська Л. А. Ідеї космізму в контексті процесу глобалізації / Л. А. Ороховська // Вісник Національного авіаційного університету. – 2005. – № 2 (6). – С. 141–145. – (Серія «Філософія. Культурологія»).

Семенова С. Г. Философ будущего века: Николай Федоров / С. Г. Семенова.– М. : Пашков дом, 2004. – 584 с.

Стевенсон Л. Десять теорий о природе человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/stevenson=10_theories_of_human_nature=ann. htm. – Загл. с экрана.

Федоров Н. Ф. Сочинения / Н. Ф. Федоров ; под общ. ред. А. В. Гулыги. – М. : Мысль, 1982. – 709 с.

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / пер. с нем. В. В. Бибихина. – М. : Республика, 1993. – 447 с.

Kurtz P. Neo-Humanist Statement Of Secular Principles And Values: Personal, Progressive, аnd Planetary / P. Kurtz. – NY : Prometheus Books, 2011. – 61 р.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)