ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОНЦЕПТІВ «СТАНОВЛЕННЯ» І «ЦІЛІСНІСТЬ» ЛЮДИНИ

Л. Г. Конотоп

Анотація


У статті проблема цілісності людини розкривається як ключове питання у всій антропологічній пробле-матиці, яке вимагає використання нових методологічних засобів пізнання, що усвідомлено філософами, релігіє- знав-цями, психологами ХХІ ст. Обґрунтовується розуміння людини як цілого ансамблю взаємопов’язаностей, як системи. У цьому зв’язку актуалізуються концепти «становлення» і «цілісності» як головні в аспекті реалізації духовності людини, її самореалізації, самоідентифікації. Багаторівневий підхід щодо дослідження цілісності людини реалізується завдяки усвідомленню цієї цілісності як єдності трьох реальностей – об’єктивної, суб’єктивної й трансценденталь-ної, а дієвість цих реальностей визначається через їх прояви на основі трьох головних функцій людини – природної, соціальної й духовної.

Ключові слова


людина; самореалізація; самоідентифікація; духовність; становлення цілісність; реальність; дійсність; потенційність

Посилання


Добронравова И. С. Синергетика: становление нелиней-ного мышления / И. С. Добронравова. – К.: Лыбидь, 1990. – 152 с.

Дротянко Л. Г. Специфіка методологічних засобів науки в процесі її інформатизації / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культуро-логія. – 2016. – № 1. – С. 11-15.

Дротянко Л. Г. Фундаме-нтальне і прикладне знання в авіакосмічних дослідженнях / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університе-ту. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2005. – С. 22-27.

Крымский С. Б. Научное знание и принципы его трансформации / С. Б. Крымский. – К.: Наукова думка, 1974. – 208 с.

Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 гг. Перво-начальный вариант «Капитала» / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Со-чинения. – 2-е изд.- т.46, ч. 2. – М.: Политиздат, 1969. – 565 с.

Матяш Т. П. Бытие. Сознание / Т. П. Матяш // Философия. – Ростов-на-Дону, 1997. – С. 125-130.

Ороховська Л. А. Атомізація суспільства як домінуюча тенденція в соціокультурній динаміці інформаційної доби / Л. А. Ороховська // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2017. – № 1 (25). – С. 29-33.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)