ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕРУ

Л. Г. Дротянко

Анотація


У статті досліджуються основні напрямки інтенсифікації глобалізаційних процесів внаслідок накладання на них інформатизації різних соціальних сфер. Обґрунтовується положення, що застосування інформаційних технологій суттєво прискорює глобалізацію в галузі економіки, фінансової діяльності, науки й освіти, а також розширює простір розповсюдження стандартів масової культури. Проте існують і негативні глобальні процеси, які прискорюються через використання інформаційно-комунікаційних технологій, серед яких найбільш важкі наслідки мають глобальне розповсюдження тероризму на планеті, наркотиків і сучасної зброї масового знищення.

Ключові слова


інтенсифікація; інформаційна ера; глобалізаційні процеси; економіка; фінансова діяльність; наука; вища освіта; масова культура

Посилання


Уэбстер, Фрэнк. Теории информационного общества / Фрэнк Уэбстер. – М.: Аспект-Пресс, 2004. – 400 с.

Інформаційне суспільство у соціально-філософській ретроспективі та перспективі. – К.: ТОВ «ХХІ століття: діалог культур», 2009. – 404 с.

Дротянко Л.Г. Специфіка методологічних засобів науки в процесі її інформатизації / Л.Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету: Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 1 (23). – К : НАУ, 2016. – С. 11-15.

Оноприенко В.И. Риски общества знаний и мегатехнологий / В.И. Оноприенко // Вісник Національного авіаційного університету: Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 1 (21). – К : НАУ, 2015. – С. 37-30.

Ченбай Н.А. Соціокультурний зміст інформаційно-комунікаційних технологій в інноваційному суспільстві / Н.А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету: Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 2 (20). – К : НАУ, 2014. – С. 114-117.

Ягодзінський С.М. Інформаційний простір глобальних мереж / С.М. Ягодзінський. // Вісник Національного авіаційного університету: Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 2 (16). – К : НАУ, 2012. – С. 66-69.

Скиба О.П. Інформаційно-комунікаційні технології в науці і освіті сучасного суспільства / О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету: Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 2 (22). – К : НАУ, 2015. – С. 61-63.

Чумаков Н.А. Глобализация. Контуры целостного мира / Н.А. Чумаков. – М.: Проспект, 2005. – 432 с.

Чумаков Н.А. Метафизика глобализации, Культурно-цивилизационный контекст / Н.А. Чумаков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 496 с.

Ороховська Л.А. Глобалізація та глобалізм: соціально-філософський аспект / Л.А. Ороховська // Вісник Національного авіаційного університету: Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 2 (10). – К : НАУ, 2009. – С. 75-80.

Пода Т.А. Етико-філософський вимір міжнародних відносин глобалізованого світу / Т.А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету: Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 2 (22). – К : НАУ, 2015. – С. 54-57.

Сідоркіна О.М. Особливості кризових взаємодій у сучасному соціальному просторі / О.М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету: Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 1 (21). – К : НАУ, 2015. – С. 71-74.

Сухова Н.М. Проблема вибору людини у добу глобалізації / Н.М. Сухова // Вісник Національного авіаційногоуніверситету: Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 1 (17). – К: НАУ, 2013. – С. 63-67.

Шоріна Т.Г. Зворотний бік глобалізації та неолібералізму: феномен прекаріату / Т.Г. Шоріна // Вісник Національного авіаційного університету: Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 1 (21). – К: НАУ, 2015. – С. 84-88.

Дракер П. Посткапиталистическое общество / Питер Дракер // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под редакцией В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – С. 67-100.

Ільїн В.В. Фінансова цивілізація / В.В. Ільїн. – К.: Книга, 2007. – 528 с.

Онопрієнко В.І. Історія, філософія, соціологія науки і технологій / В. І. Онопрієнко, М. В. Онопрієнко. – К.: ДП Інформ.-аналіт. агентство, 2014. – 447 с.

Оноприенко В.И. Университет как корпорация: проблема ответственности / В.И. Оноприенко // Вісник Національного авіаційного університету: Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 1 (25). – К: НАУ, 2017. – С. 23-29.

Оноприенко В.И. Трансформация идеи университета в современном обществе / В.И. Оноприенко // Вісник Національного авіаційного університету: Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 1 (17). – К: НАУ, 2013. – С. 97-101.

Ченбай Н.А. Інноваційні технології в університетській освіті інформаційного суспільства / Н.А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету: Серія: Філософія. Культурологія. – Вип. 2 (22). – К: НАУ, 2015. – С. 77-80.

Морен Э. К пропасти? / Э. Морен. – СПб: Алетейя, 2011. – 136 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)