ТРАНСФОРМАЦІЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Н. А. Ченбай

Анотація


У статті досліджуються деякі соціокультурні аспекти проблеми трансформації духовної культури суспільства та особистості в умовах становлення інформаційного суспільства. Висвітлюються як позитивні, так і негативні наслідки впливу інформаційно-комунікаційних технологій, засобів масової інформації на формування духовної культури особистості доби інформатизації.

Ключові слова


трансформації; інформаційне суспільство; науково-технологічний прогрес; культура; матеріальна культура; духовна культура суспільства; духовна культура особистості; цивілізація; інформаційно-комунікаційні технології

Посилання


Практика глобализации: игры и правила новой эпохи /под ред. М.Г. Дилягина. – М., 2000. – 344 с.

Фромм Э. Человек для себя /Эрих Фромм; пер. с англ. Л.А. Чернышовой. – М.: АСТ: АСТ Москва, 2006. – 314 с.

Мокляк Л.І. Духовність як предмет філософського осмислення у творчості С.Б. Кримського /Л.І. Мокляк // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2016. – № 1 (25). – С. 112-116.

Масуда Е. Информационное общество как постиндустриальное общество/ Е. Масуда //Социокультурные утопии ХХ века. Выпуск 11. – 1983.

Энциклопедия. Том 18. Человек. Ч.3. Духовный мир человека / Глав. ред. Е.Ананьева; вед.ред. Т. Каширина. – М.: Аванта+ , 2004. – 608 с.

Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер; [пер. с нем.]. – Новосибирск: Наука, 1993. – 592 с. 7. Де Сент-Экзюпери А. Южный почтовый. Ночной полет. Планета людей / А. Де Сент-Экзюпери. – М.: АСТ, 2003. – 352 с.

Адорно Т. О технике и гуманизме / Т. Адорно // Философия техники в ФРГ; пер. с нем. – М., 1989. – С. 370.

Чавчавадзе Н. Культура и ценности / Н. Чавчавадзе. – Тбилиси, 1984. – С.164.

Кримський С.Б. Наука як феномен цивілізації / С.Б. Кримський. Запити філософських смислів. – К.,: Вид. ПАРАПАН, 2003. – С. 148-168.

Кримський С.Б. Ранковы роздуми /С.Б. Кримський //Зб. ст. – Худож. оформ. О. Білецького. – М.: Майстерня Білецьких, 2009. – 120 с.

Ороховська Л.А. Атомізація суспільства як домінуюча тенденція в соціокультурній динаміці інформаційної доби /Л.А. Ороховська // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2017. – № 1 (25). – С. 29-33.

Шоріна Т.Г. Процеси дегуманізації в контексті соціального характеру та ідеології глобалізованого суспільства /Т.Г. Шоріна. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2017. – № 1 (25). – С. 80-84.

Тоффлер Э. Шок будущего / Э. Тоффлер; пер. с англ. – М.: АСТ, 2002. – 557 с.

Тоффлер Э. Доклад об экоспазме / Э. Тоффлер. – 1975.

Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер; пер. с англ. – М.: АСТ, 1999. – 784 с.

Сухова Н.М. Проблема збереження людяності в процесі суспільного розвитку: ХХ-ХХ1 століття // Н.М. Сухова. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2017. – № 1 (25). – С. 123-126.

Печчеи А. Человеческие качества /А. Печчеи; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985. – 312 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)