Міждисциплінарні дослідження в контексті розвитку високих технологій

Л. Г. Дротянко

Анотація


У статті здійснюється соціально-філософська рецепція соціокультурних наслідків взаємовпливу високих технологій і міждисциплінарних наук в умовах інформаційного суспільства. Виявлені позитивні і негативні сторони цього взаємовпливу, а також особливості взаємодії когнітивних та інноваційних засобів природничих, соціально-гуманітарних і технічних наук у контексті розвитку інформаційно-комунікаційних, нано- і біотехнологій.

Ключові слова


міждисциплінарні науки; високі технології; когнітивний процес; інформатизація; соціальні наслідки; інформаційне суспільство

Посилання


Морен Э. К пропасти? / Э. Морен ; [пер. с франц. Г. Наумовой]. – СПб.: Алетейя, 2011. – 136 с.

Шеннон Клод Э. Вклад фон Неймана в теорию автоматов / Клод Шеннон // Информационное общество. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2004. – С. 9-22.

Дротянко Л.Г. Специфіка методологічних засобів науки в процесі її інформатизації / Л.Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1 (23). – К. : НАУ, 2016. – С. 11-15.

Астафьева О.Н. Синергетический подход к исследованию современных социокультурных процессов : методологические основания междисциплинарного анализа / О.Н. Астафьева // Постнеклассика : философия, наука, культура : Коллективная монография / Отв. ред. Л.П. Киященко и В.С. Степин. – СПб. : Издательский дом «Міръ», 2009. – С. 564-590.

Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы / Л.А. Микешина. – М. : Прогресс-Традиция, 2002. – 624 с.

Оноприенко В.И. От междисциплинарности к трансдисциплинарности : новые тренды философии науки / В.И. Оноприенко // Вісник національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – Вип. 2 (24). – К. : НАУ, 2016. – С. 22-25.

Кримський С.Б. Трансформація методологічної свідомості науки / С.Б. Кримський // Наука та наукознавство. – 1996. – № 3-4. – С. 32-38.

Патнэм Х. Философия сознания / Х. Патнэм. – М. : Дом интеллектуальной книги, 1998. – 240 с.

Хакен Г. Синергетика: Иерархии в самоорганизующихся системах и устройствах / Г. Хакен. – М. : Мир, 1985. – 419 с.

Агацци Э. Моральное измерение науки и техники / Э. Агацци. – М. : МФФ, 1998. – 344 с.

Хабермас Ю. Будущее человеческой природы / Ю. Хабермас ; [перевод с нем]. – М. : Издательство «Весь Мир», 2002. – 144 с.

Ченбай Н.А. Соціальні технології в умовах інформатизації (соціокультурний аналіз) / Н.А. Ченбай // Вісник національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – Вип. 1 (21). – К. : НАУ, 2015. – С. 82-84.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)