ДІАЛОГ КУЛЬТУР ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА (НА ЗАСАДАХ ФІЛОСОФІЇ КОСМІЗМУ)

T. Пода

Анотація


У статті автор показує універсальний характер ідей космізму та аналізує можливість їхнього застосу-вання для вирішення сучасних проблем людства. Виявлено, що сукупність світоглядних питань, що були запропоно-вані космістами, їх актуальність та значимість для сучасного суспільства дає підстави визначити цей напрямок як перспективну глобальну ідеологію, здатну дати провідні ідеї, показати нові способи вирішення сучасних екологічних, етичних, аксіологічних проблем.

Ключові слова


культура; діалог культур; космізм; глобалізація; глобальні проблеми людства

Посилання


Дротянко Л. Український контекст філософії космізму [Електронний ресурс]. / Л. Дротянко. – Режим доступу : http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Culturology/uvuk/Cosmo

Вернадский В. Размышления натуралиста / В. Вернадский. – М. : Наука, 1988. – 520 с. 3. Ласло Э. Макросдвиг / Э. Ласло. – М. :, 2004. – 208 с.

Історичний новий Порядок денний у галузі сталого розвитку одностайно прийнятий 193 державами-членами ООН [Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим дocтупу: http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyitsentr/news/3579-2015-09-28-12-06-08-istorichniy-noviy-poryadok-den.

М'язова І. Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / І. Ю. М'язова. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. – С. 4.

Осипова Г. Культура і діалог культур у контексті глобалізації. [Eлeктpoнний pecуpc]. / Г. Осипова, Н. Садовська. – Peжим дocтупу: http://www.experts.in.ua/ baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=66888

Тер-Минасова С. Война и мир языков и культур / С. Тер-Минасова. – М.: Слово, 2008. – 344 с.

Данильян О. Глобалізація культури: протиріччя та тенденції розвитку [Eлeктpoнний pecуpc] / О. Данильян, О. Дзьобань – Peжим дocтупу: http://fil.nlu.edu.ua/article/download/109668/104660

Кошетар У. Самоідентифікація локальних цивілізацій в умовах глобалізаційних процесів / У. Кошетар // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – К. : НАУ, 2017. – № 1 (25). – С. 58.

Ороховська Л. Особливості етнічної самобутності та ментальності цивілізацій у контексті систем медіа культури сходу та заходу / Л. Ороховська // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – К.: НАУ, 2016. – № 1(23). – С. 29.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)