ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ В ІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Автор(и)

  • І. Литовченко Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.27.13059

Ключові слова:

соціальний інститут, індустріальне суспільство, індустріалізація, промисловість, виробництво, наука, освіта, економіка, культура

Анотація

Стаття присвячена соціально-філософському дослідженню особливостей функціонування соціальних ін-ститутів в умовах становлення і розвитку індустріального суспільства. Показано, що в умовах соціально-економічних перетворень індустріальне суспільство характеризується різноманітністю і ускладненням системи со-ціальних інститутів. Суттєвих перетворень зазнають сфера виробництва, політичні інститути, інститути управління, науки, релігії, освіти, сім`ї, які беруть на себе функції соціального контролю і регулювання соціальних зв’язків та відносин, а також задоволення найважливіших потреб членів суспільства.

Біографія автора

І. Литовченко, Національний авіаційний університет

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри
соціології Національного авіаційного університету

Посилання

Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / Отв. ред. А.О. Чубарьян. – М. : Аквилон. – 2014. – 576 с.

Литовченко І.В. Інституціалізація суспільного життя в умовах глобалізації: соціально-філософський аналіз / І.В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – Вип. 1 (21). – К. : НАУ, 2015. – С. 54-58.

Лепеш Г.В. Индустриализация для всех отраслей экономики // Технико-технологические проблемы сервиса / Г.В. Лепеш // Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет : научно-технический журнал. – №3 (17). – СПб. : СПбГЭУ, 2011. – С. 3-5.

Бодрунов С.Д. Новое индустриальное общество второго поколения: человек, производство, развитие / С.Д. Бодрунов // Общество и экономика. – № 9. – 2016. – С. 5-22.

Дротянко Л.Г. Особливості диверсифікації закладів вищої освіти в інформаційну епоху / Л.Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – № 1. – К. : НАУ, 2010. – С. 9-13.

Волошин А.И. Индустриализация: институциональный подход / А.И. Волошин, Е.В. Бондаренко // Инновационная наука. –№02-1. – 2017. – С. 160-163.

Сідоркіна О.М. Сучасне урбанізоване середовищем : інтеграційні тенденції в духовному просторі / О.М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – № 2. – К. : НАУ, 2013. – С. 114-117.

Опубліковано

2018-06-01

Номер

Розділ

Філософія