ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯК АСПЕКТ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

У. Кошетар

Анотація


Стаття присвячена філософському аналізу сутнісних рис трансдисциплінарності як важливої складової сучасної освіти інформаційного суспільства. Розглядається цивілізаційний процес як детермінанта трансформацій-них тенденцій та філософський концепт у сучасній освітній політиці. Актуалізовано необхідність розгляду ідеї тра-нсдисциплінарності у межах філософського дискурсу.

Ключові слова


філософія освіти; трансдисциплінарність; критичне мислення; інформаційне суспільство; цивілізаційний процес

Посилання


Хартія трансдисциплінарності // http://anoitt.ru/ index4.php

Кошетар У.П. Філософський аналіз сутнісних рис радикальної (критичної) педагогіки / У.П. Кошетар // Вісник національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2017. – № 2 (26). – С. 90-92

Эшли Вэнс. Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее / Эшли Вэнс; [пер. с англ]. – М. : Олимп – Бизнес, 2015. – 406 с.

Сiдоркiна О.М. Духовний простiр та спосiб життя суспiльства / О.М. Сiдоркiна // Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету. Серiя: Фiлософiя. КультурологIя: Зб. наук. пр. – Вип. 1 (23). – К.: НАУ, 2016. – С. 57-61.

Азроянц Э.А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового развития и политические амбиции / Э.А. Азроянц. – М.: Издательский дом «Новый век», 2002. – 416 с.

Дротянко Л.Г. Феномен фундаментального і прикладного знання (Постнекласичне дослідження) / Л.Г. Дротянко. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менджм. і бізнесу. – 423 с.

Бирюкова М.А. Глобализация: интеграция и дифференциация культур / М.А. Бирюкова // Философские науки. – № 1. – 2001. – С. 33-42.

Кононенко В. Спецслужби РФ готують загострення конфлікту між

конфесіями українських церков [Электронный

ресурс] / В. Кононенко. – Режим доступа: https://ua.censor.net.ua/n3052124 – Название с экрана.

Андрущенко В.П. Освітня політика (огляд порядку денного) / В.П. Андрущенко, В.Л. Савельєв. – К. : «МП Леся», 2010. – 368 с.

Вернадский В.И. Несколько слов о Ноосфере [Электронный ресурс] / В.И. Вернадский // Научная мысль как планетное явление. – Режим доступа: http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/noos.html. – Название с экрана.

Куденхове-Калерги Р.Н. Пан-Европа / Р.Н. Куденхове-Калерги. – М. : Вита Планетаре, 2006. – 120 с.

Churchill Winston. European Union / Winston Churchill // The Saturday Evening Post. On 15 February, 1930.

Жан Фрайссі. Матетика: трансдисциплінарна концепція навчання в цифрових мережах [Электронный ресурс] / Жан Фрайссі. – Режим доступа: http://lll21.petrsu.ru /journal/article.php?id=3074. – Название с экрана.

Пода Т.А. Інтернет-меми як феномен інформаційного суспільства / Т.А. Пода // Вісник національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1 (25). – К.: НАУ, 2017. – С. 117-120.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)