ТРАДИЦІЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І УСПІХИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОЇ НІМЕЧЧИНИ

В. І. Онопрієнко, М. В. Онопрієнко

Анотація


Інноваційна стратегія Німеччини, що має глибокі історичні традиції, ефективно вписана в державну політику і глобальну економіку, прагне надати інноваційним заходам гуманні і демократичні акценти.

Ключові слова


інженерна діяльність; інновації; інноваційна стратегія; інноваційний потенціал; глобалізація; діалог з державою; суспільством і бізнесом

Посилання


Ефременко Д.В. Введение в оценку техники / Д.В. Ефременко. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2002. – 188 с.

Грунвальд А. Техника и общество. Западноевропейский опыт исследования социальных последствий научно-технического развития / Армин Грунвальд. – М.: Логос, 2011. – 160 с.

Онопрієнко М.В. Соціальна оцінка техніки / М.В. Онопріенко. – К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2011. – 67 с.

Онопрієнко М.В. Західний досвід дослідження соціальних ризиків науково-технологічного розвитку / М.В. Онопрієнко // Наукові & освітянські методології та практики. – Вип. 8-9. – К.: Інтерсервіс, 2016-2017. – С. 95-117.

Fortschritt durch Forschung und Innovation: Bericht zur Umsetzung der Hightech-Strategie. – Berlin, 2015. – 80 S.

Оноприенко В.И. Аспирантура. Терни и риски становления исследователя / В.И. Оноприенко. – Saarbrücken (Deutschland): Lambert Academic Publishing, 2016. – 119 с.

Межсекторальная мобильность научных кадров / Отв. ред. И.Г. Дежина; авт. кол.: И.Г. Дежина, И.В. Кириченко, К.С. Костюкова, И.С. Онищенко, Е.М. Черноуцан, Н.В. Шелюбская. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. – 127 с. (Серия «Библиотека Ин-та мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова»)

Оноприенко М.В. Мегатехнологии общества знаний. Социальное пространство, риски для человека и общества / М.В. Оноприенко. – Saarbrücken (Deutschland): Lambert Academic Publishing, 2015. – 150 с.

Онопрієнко В.І. Соціокультурний зміст новітніх мегатехнологій / В.І. Онопрієнко, Л.В. Рижко, С.М. Ягодзинський, Т.В. Бессалова, М.В. Онопрієнко, О.В. Живага, Н.О. Блажевич, Л.І. Єременко; за ред. В.І. Онопрієнка. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 352 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)