Інформаційні технології: соціокультурний аспект

О. П. Скиба

Анотація


Стаття присвячена дослідженню соціокультурного аспекту інтелектуальних інформаційних технологій. Створення новітніх технологій дозволяє удосконалити механізми управління суспільними процесами і підвищити рі-вень добробуту суспільства. Використання інформаційного простору для роботи, освіти, навчання і дозвілля приз-водить до появи нових форм міжкультурної взаємодії і не завжди бажаних змін у культурному просторі інформаційно-го суспільства.

Ключові слова


інформаційне суспільство; суспільство знань; інтелектуальні інформаційні технології; нанотехнології; комунікація; електронний ресурс

Посилання


Белл Д. Социальные рамки информационного обще-ства / Д. Белл // Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986. – C. 330-342.

Горохов В.Г. Технологические риски как социальная проблема при разработке и внедрении интеллектуальных автономных роботов / В.Г. Горохов, М. Декер / Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и транс-гуманистическая эволюция. – М.: Логос, 2002. – С. 82-94.

Дротянко Л.Г. Високі технології як засіб медіадискурсу/ Дротянко Л.Г. / Вісник Національного авіаційного університе-ту. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1 (25). – К.: НАУ, 2016. – С. 10-14.

Ивницкий В.А. Теория сетей массового обслуживания / В.А. Ивницкий / – М.: Изд-во «Физматлит», 2004. – 772 с.

Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу суспільства / М. Кастельс. – К.: Видавництво Ваклер, 2007. – 304 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 606 с.

Маклюэн М. Средство есть содержание / Информационное общество // Маклюэн М. [Пер. с англ.]. – СПб. – М.: АСТ, 2004. – С. 341-348.

Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. – М.: Прогресс, 1966. – 462 с.

Миронов В.В. Информационное пространство: вызов культуре / В.В. Миронов // Информационное общество. – 2005. – № 1. – С. 14-18.

Оноприенко В.И. Риски общества знаний и мегатехнологий / В.И. Оноприенко / Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1(21). – К.: НАУ, 2015. – С. 27-31.

Семирухин Л.В. Нанотехнология и сознание / Л.В. Семирухин // Философские науки. – 2008. – № 1. – С. 80-96.

Сідоркіна О.М. Гуманізм і гуманність культури в інформаційному суспільстві / О.М. Сідоркіна / Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1(25). – К.: НАУ, 2017. – С. 120-123.

Скиба І.П. Інструментальне знання у сфері освітніх послуг інформаційного суспільства / І.П. Скиба / Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1(21). – К.: НАУ, 2015. – С. 112-115.

Скиба О.П. Технології як фактор становлення інформаційного суспільства / О.П. Скиба / Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1(25). – К.: НАУ, 2017. – С. 77-80.

Технології хмарних обчислень – провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи осві-ти в Україні [Електронний ресурс] // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 6. – C. 3-11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua

Тоффлер Э. Третья волна / Тоффлер Э. [пер. с англ. науч. ред. П.С. Гуревич]. – М.: Изд-во АСТ, 1999. – 782 с.

Шпенглер О. Закат Европы. Т 1. Образ и действительность / О. Шпенглер ; [пер. с нем., вступ. статья и примечания К.А. Свасьяна]. – Новосибирск, В О Наука, 1993. – 592 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)