Цивілізаційний вимір сучасної науки та освіти

Л. В. Броннікова

Анотація


У статті розглядається вплив деяких змін у життєдіяльності сучасного соціуму на ядро цивілізаційної інфра-структури – сфери науки та освіти. Розкривається сутність і ключові характеристики основного капіталу соціуму.

Ключові слова


наука; освіта; цивілізація; знання; цивілізованість

Посилання


Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации / С.Б. Крымский. – К. : Наукова думка. – 1974. – 207 с.

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар. – Спб. : Алетейя, 1998. – 160 с.

Толстых В.И. Статья «Цивилизация» [Електронний ресурс] / В.И. Толстых. – Режим доступу: http//iphlib.ru /newphilenc/. – Назва з екрана.

Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії / С.Б. Кримський. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». – 2008. – 731 с.

Польре Б. Когнитивный капитализм на марше [Електронний ресурс] / Б. Польре. – Режим доступу: http.//www.Politjoirnal.ru/issue 213. – Назва з екрана.

Булкин И. Масштабы кризиса финансирования научно-технической деятельности в Украине [Електронний ресурс] / И. Булкин. – Режим доступу: http//commons.com.ua/uk/masshi. – Назва з екрана.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / П. Фейерабенд. – М. : Прогресс, 1986. – 542 с.

Броннікова Л.В. Проблеми розвитку науки і освіти в інформаційному суспільстві / Л.В. Броннікова // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : Збірник наукових праць. – Вип. 2 (24). – К.: НАУ, 2016. – С. 40-43.

Панарин А.С. Искушение глобалізмом / А.С. Панарин. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 416 с.

Горак Г. Філософія: Курс лекцій / Г. Горак. – К.: Вілбор, 1997. – 272 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)