Проблема соціальної спадкоємності у суспільному розвитку в еру високих технологій

М. А. Абисова

Анотація


У статті розглянута специфіка соціальної пам’яті як сукупності соціокультурних засобів та інсти-тутів, що відбирають та обертають актуальну соціальну інформацію на ретроспективну, з метою збереження нагромадженого суспільного досвіду та передання його від покоління до покоління в умовах високотехнологічного суспільства.

Ключові слова


суспільний розвиток; соціальна пам’ять; соціальна спадкоємність; постіндустріальне суспільство; Hi-Tech; Hi-Hume технології

Посилання


Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Бауман; пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2005. — 390 с.

Бауман З. Текучая современность / З. Бауман; пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова. — СПб.: Питер, 2008. — 240 с.

Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество знаний / Г. Бехманн; пер. с нем. А.Ю. Антоновского, Г.В. Гороховой, Д.В. Ефременко и др. – М.: Логос, 2010. — 248 с.

Дротянко Л.Г. Високі технології як засіб трансформації медіа-дискурсу // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 1 (25). – К.: НАУ, 2017. – С. 10-14.

Неклесса А. Инновация и революция // Дружба народов. – 2003. – №. 4. – С. 129-140.

Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 1999. – С. 17-50.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)