Масова культура як фактор ослаблення соціогуманітарного потенціалу сім’ї

А. А. Фабрика

Анотація


У статті розглядається негативний вплив масової культури на важливі функціональні прояви сім’ї та різні аспекти її життєдіяльності. У результаті дослідження було встановлено, що масова культура є одним із факторів, який призводить до ослаблення соціогуманітарного потенціалу сім’ї.

Ключові слова


сім’я; культура; маса; масова культура

Посилання


Рудинеско Е. Розладнана сім’я / Е. Рудинеско ; [пер. з фр.] – К. : Ніка-Центр, 2004. – 232 с.

Эфендиев А.Г. Общая социология / А.Г. Эфендиев. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 654 с.

Бергер П. Многоликая глобализация / П. Бергер, С. Хантингтон ; [пер. с англ. В.В. Сапова]. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 379 с.

Berger Peter L. Four Faces of Global Culture / P. Berger // The National Interest. – No. 49. – Fall 1997, pp. 23-29.

Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: / Н.А. Бердяев. – М. : ЛИГА, Искусство, 1994. – 1052 с.

Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества / А.В. Костина, – М. : Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2013. – 352 с.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2001. – 509 с.

Зритнева Е.И. Социология семьи / Е.И. Зритнева. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 150 с.

Смелзер Н. Дж. Проблеми соціології : Георг-Зімелівські лекції, 1995 / Н. Дж. Смелзер ; [пер. з англ. В. Дмитрук]. – Львів : Кальварія, 2003. – 128 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)