Гуманізм і гуманність культури в інформаційному суспільстві

О. М. Сідоркіна

Анотація


У статті розглядаються питання співвідношення гуманістичної спрямованості та глибини гуманності сучасної культури в умовах інформаційного суспільства.

Ключові слова


культура; гуманізм; гуманність; інформаційне суспільство; суспільство споживання; мозаїчність культури; комунікація

Посилання


Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования» / Д. Белл. – М. : Academia, 1999. – 949 с.

Библер В.С. Культура. Диалог культур (Опыт опреде-ления) / В.С. Библер // Вопросы философии. – 1989. – № 6. – С. 31-42.

Ваторопин А.С. Религиозный модернизм и постмодернизм / А.С. Ваторопин // СОЦИС. – 2001. – № 11. – С. 84-93.

Дротянко Л.Г. Інформаційний простір і діалог культур в інтер’єрі ХХІ століття / Л.Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2011. – № 1. – С. 5-8.

Дротянко Л.Г. Масова культура і масова свідомість в умовах глобалізації / Л.Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2013. – № 1. – С. 5-8.

Дротянко Л.Г. Ментальний аспект комунікації в полікультурному середовищі в умовах глобалізації / Л.Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філо-софія. Культурологія. – 2013. – № 2. – С. 5-8.

Кара-Мурза С.Г. Евроцентризм – эдипов комплекс интеллигенции / С.Г. Кара-Мурза. – М. : Изд-во Экмо, 2002. – 256 с.

Лобовик Б.О. Буденна релігійна свідомість. Гносеологічний аналіз / Б.О. Лобовик. – К. : Видавництво Київського університету, 1971. – 174 с.

Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек : Исследование идеологии развитого индустриального общества / Г. Маркузе : [пер. с англ., послесл., примеч. А.А. Юдина] ; сост., предисл. В.Ю. Кузнецова. – М. : ООО «Издательство ACT», 2002. – 526, [2] с. – (Philosophy).

Матюхіна О.А. До проблеми деструктивної комунікації / О.А. Матюхіна, М.А. Абисова // Глобалізаційний контекст комунікації в умовах інформаційного суспільства (філософські читання, присвячені міжнародному Дню філософії). Збірник наукових праць. – К. : НАУ, 2014. – С. 2-4.

Минкявичюс Я.В. Научно-техническая революция и кризис религии в капиталистическом обществе / Я.В. Минкявичюс // Религия в век научно-технической революции. – М. : Политиздат, 1979. – С. 5-44.

Ороховська Л.А. Мас-медіа інформаційної доби та проблема атомізації суспільства / Л. А. Ороховська // Вісник національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2012. – № 2 (16). – С. 56-59.

Ороховська Л.А. Несуттєве як насущне в бутті людини споживацького суспільства / Л.А. Ороховська // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016», 20-21 квіт. 2016 р. : [матеріали доповідей та виступів] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет». – 2016. – Ч. 1. – 183 с.

Стогоff И. Апокалипсис вчера : Комментарий на Книгу пророка Даниила / Илья Стогоff. – М. : АСТ, 2010. – 252, [4] с.

Тоффлер Э. Шок будущего / Э. Тоффлер : [пер. с англ.]. – М. : АСТ, 2002. – 557 с.

Фурсов А. На пороге глобального хаоса. Битва за будущее / А. Фурсов, С. Правосудов (ред.). – М. : Книжный мир, 2015. – 288 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)