Інтернет-меми як феномен інформаційного суспільства

Т. А. Пода

Анотація


У статті проаналізовано один із сучасних феноменів інтернет-комунікації – інтернет-мем. Приділяється увага аналізу комунікативної функції інтернет-мемів.

Ключові слова


інформаційне суспільство; комунікація; інтернет-мем; мем

Посилання


Будовская Ю.В. Меметический подход к изучению принципов распространения информации в социальных сетях и социальных медиа : дисс. канд. филологических наук : 10.01.10 / Будовская Юлия Валерьевна. – М., 2013. – 200 с.

Блекмор С. Сила мимов [Інтернет ресурс] / С. Блекмор. – Режим доступу : http://www.susanblackmore.co.uk/Articles/SciAm00Russian.htm). – Название с экрана.

Рашкофф Д. Медиавирус! Как попкультура воздействует на сознание [Інтернет ресурс] / Д. Рашкофф – Режим доступу : http://mediavirus.narod.ru/02.html. – Название с экрана.

Томас Б. Руководство по мемам : путеводитель пользователя по вирусам сознания (Версия 1.1) [Інтернет ресурс] / Б. Томас – Режим доступу : http://asocial.narod.ru/ material/memes.html. – Название с экрана.

Фролов Б. [Інтернет ресурс] / Б. Фролов – Режим дос-тупу : http://journal.mrsu.ru/wp-content/uploads/ 2013/11/Frolov.pdf).

Бек Д. Спиральная динамика. Управляя ценностями, лидерством и изменениями в XXI веке / Д. Бек, К. Кован. – М. : Открытый Мир, 2010. – 424 с.

Савицкая Т. [Інтернет ресурс] / Т. Савицкая – Режим доступу : (http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM_ archive/ articles/2013/03/2013-03_r_kvm-s3.pdf)

Дацкевич І. Феномен массовой культуры [Інтернет ресурс] / І. Дацкевич – Режим доступу : http://www.promegalit.ru/publics /php?id=5914. – Название с экрана.

Левинсон Дж. К. Как прорвать маркетинговую блокаду [Інтернет ресурс] / Левинсон Дж. К. – Режим доступу : http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/advert/meme.htm. – Название с экрана.

Ороховська Л. Критична традиція дослідження медіа культури : франкфуртська школа / Л. Ороховська // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософіяю Культурологія. – К. : НАУ, 2014. – № 2(20). – 136 с.

Пода Т. Маніпуляція як спосіб трансформації суспільної свідомості / Т. Пода // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – К. : НАУ, 2014. – № 2(20). – С. 49.

Луман Н. Невероятность коммуникации [Інтернет ресурс] / Н. Луман – Режим доступу : http://www.vitos-mf.narod.ru/ libruary/sociology3.htm. – Название с экрана.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)