Атомізація суспільства як домінуюча тенденція в соціокультурній динаміці інформаційної доби

Л. А. Ороховська

Анотація


У статті досліджуються зв'язки між появою нових видів інформаційно-комунікаційних технологій та ато-мізацією суспільства.

Ключові слова


атомізація; віртуалізація; мас-медіа; медіареальність; соціокультурне буття

Посилання


Філософський енциклопедичний словник / Під ред. В. І. Шинкарука та ін. – К. : Абрис, 2002. – 744 с.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э. Дюркгейм ; [пер. с фр]. – М. : Наука, 1990. – 575 с.

Бауман З. Индивидуализированное общество / Зиг-мунт Бауман ; [пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева]. – М. : Логос, 2005. – 390 с.

Крымский С. Сергей Крымский : Мудрецы всегда в меньшинстве (Статьи разных лет) / С.Б. Кримський. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 400 с.

Козловски П. Культура постмодерна : Общественно-культурные последствия технического развития / П. Козловски ; [пер. с нем]. – М. : Республика, 1997. – 240 с.

Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологиче-ский словарь. В 2-х томах / Д. Джери, Дж. Джерри ; [пер. с англ. Н. Н. Марчук]. – М. : Вече, АСТ, 1999. Том 1 : А-О. – 1999. – 544 с.

Дротянко Л.Г. Феномен фундаментального і прикладного знання (Постнекласичне дослідження) / Л.Г. Дротянко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менджм. і бізнесу. – 423 с.

Урри Дж. Мобильности [Текст] / Джон Урри ; [пер. с англ. А.В. Лазарева] ; вступ. статья Н.А. Харламова. – М. : Издательс-кая и консалтинговая группа «Праксис», 2012. – 576 с.

Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / Мануель Кастельс ; [пер. з англ]. – К. : «Видавництво «Ваклер» у формі ТОВ, 2007. – 304 с.

Яцино М. Культура индивидуализма / Малгожата Яци-но. – Х. : Гуманитарный Центр, 1012. – 280 с.

Тоффлер Э. Активная корпорація / Э. Тоффлер // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология ; под ред. В.Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – С. 448-464.

Тоффлер Э. Метаморфозы власти / Э. Тоффлер ; [пер с англ]. – М. : ООО «Издательство АСТ», – 2003. – 669 с.

Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния / Ф. Фукуяма // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология ; под ред. В.Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – С. 123-162.

Нейсбит Д. Старт! Или Настраиваем ум! Перестрой мышление и загляни в будуще / Джон Нейсбит ; [пер. с англ. А. Георгиева]. – М. : АСТ : АСТ Москва, 2009. – 286 с.

Ягодзінський С.М. Глобальні інформаційні мережі у соціокультурній перспективі : монографія / С.М. Ягодзінський. – К. : Аграр Медіа Груп, 2015. – 276 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)